Avalehele
LHV Grupi omakapitali tootlus teises kvartalis  laenuprovisjonide tõttu langes

LHV Grupi omakapitali tootlus teises kvartalis laenuprovisjonide tõttu langes

Mõõdukalt suurenenud laenumaht ja märgatavalt kõrgemad intressikulud teises kvartalis, mis tulenesid ettevalmistustest Danske laenuportfelli üle võtmiseks, viisid LHV netointressitulu alanemiseni. Seejuures võis näha ka laenude allahindluse kulu rekordnumbreid (7,7 miljonit eurot), millest omakorda tulenes 1,7% laenu-kahjumi suhe. Nende asjaolude tõttu vähenes kvartaliga LHV netokasum 4,1 miljoni euro võrra 2,9 miljoni euroni, langetades omakapitali tootluse (ROE) 5,7 protsendini. Netokasum jäi meie ootustele 12% alla, mis tulenes peamiselt tehnilistest asjaoludest nagu oodatust veidi kõrgem maksukulu ning vähemusosaluse osa puhaskasumist. Seega, meie hinnangul puhaskasumi langus üldiselt ei üllatanud.

Aktiivne kvartal

LHV oli teises kvartalis tegus, emiteerides oma esimesed pandikirjad, tugevdades kapitalibaasi tähtajatute AT1 võlakirjadega ja omandades Danske Eesti ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelli (umbes 280 miljonit eurot, tehingu lõplik vormistamine toimub oktoobris). Viimane on LHV jaoks oluline mitmeti. Esiteks, Danske tehingu tulemusena saavutab LHV soodsa positsiooni avaliku sektori laenuturul, omandades 23% kogu turust. Teiseks on Danske tehing LHV jaoks märkimisväärseks tuluallikaks, seejuures kujuneb meie ootuste kohaselt maksujärgseks omakapitali tootluseks veidi rohkem kui 20%, mis samuti ületab LHV enda seatud sihtmäära (20%).

Osaliselt taastunud ootused

Pärast Danske tehingu väljakuulutamist ja ootuseid ületavat LHV laenuportfelli kasvu, leevendasime eelmises raportis (24. aprillil) tehtud ootuste kärpimisi. Sellest tulenevalt tõstame 2020-21 puhaskasumi ootusi 21-24% (vastavalt 17,9 ja 30 miljoni euroni), mis omakorda tõstab omakapitali tootluse (ROE) 13,4%-ni (+4,6 p.p.). Optimistlikuma ootuse tõttu tõstame ka aktsia hinnasihi 13,5 euroni (eelnevalt 11,4 eurot). Meie 2020. aasta ootuste kohaselt kaupleb LHV 1,9x hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) ja 2,1x hinna/materiaalse raamatupidamisväärtuse (P/TBV) suhtarvude juures, mis meie arvamusel hindavad LHV Grupi aktsiat õiglaselt. Seetõttu säilitame Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 16.07.2020 kell 10:30 ning mis avaldati 16.07.2020 kell 10:31, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: