Avalehele
LHV Pangal esimeses kvartalis tagasihoidlikud tulemused

LHV Pangal esimeses kvartalis tagasihoidlikud tulemused

2022. aasta esimene kvartal tähistas LHV Panga jaoks eelmise kvartaliga võrreldes nõrgemat aasta algust, kuid seda põhjendatult. Puhaskasum langes 4,7 miljoni euro võrra, 11,9 miljoni euroni (võrreldes eelmise kvartali 16,6 miljoni euro suuruse puhaskasumiga), kuid vastas peaaegu meie ootustele, mis oli 11,7 miljonit eurot.

Puhaskasumi langus oli mõjutatud madalamast neto intressitulust (-2,4 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga), vähenenud neto teenustasutulust (peamiselt kõrgema võrdlusbaasi tõttu neljandas kvartalis, mille tingis saadud fondide edukustasu), võlakirjade väärtuse allahindlusest (-1,4 miljonit eurot). Omakapitali tootlus ROE oli suhteliselt tagasihoidlik, 14,7% (-7,9 protsendipunkti võrreldes eelmise kvartaliga). Vaatamata sellele oli panga juhtkond oma finantsplaanide osas enesekindel, vihjates, et ootused teise poolaasta osas on paremad.

Venemaa Ukraina invasiooni mõju LHV tulemustele on minimaalne

Investorid keskenduvad peamiselt sellele, millised on Venemaa Ukraina invasiooni tagajärjed meie poolt kaetavatele Balti ettevõtetele. Usume, et sõja negatiivne mõju avaldub peamiselt kolme teguri kaudu: otsene mõju kokkupuutest Venemaa, Valgevene ja Ukraina turgudega; kaudne mõju, mis tuleneb halvenenud makromajanduslikust taustast Baltikumis; ning piirkonna aktsiatega seotud riskipreemia suurenemine. Meie hinnangul on eeltoodud teguritest tulenev sõja negatiivne mõju LHV Panga tulemustele minimaalne.

Tasakaalustasime puhaskasumi kasvuootusi kõrgema omakapitali hinnaga

Võttes arvesse esimese kvartali tulemusi ja uuendatud makroprognoose, sealhulgas kõrgemaid intressimäärasid, tõstsime oma 2022. aasta puhaskasumi ootuseid vaid vähesel määral, 59,1 miljoni euroni (oli 58,7 miljonit eurot), mis läheb kokku ka LHV Panga enda eesmärkidega. Samal ajal tõstsime 2023. aasta puhaskasumi ootust 7% võrra ja seda peamiselt intressimäärade kasvu tõttu.

Peegeldamaks regiooni suurenenud riskipreemiat, tõstsime LHV Panga omakapitali hinda ligikaudu 0,5 protsendipunkti võrra, 9,5%-le. Eelneva tulemusena kärpisime LHV hinnasihi 49 eurolt 46 eurole, mis tähendab, et LHV kaupleks 3,8-kordse 2022. aasta ning 3,2-kordse 2023. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Kordasime LHV Panga aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.04.2022 kell 10:18 ning mis avaldati 22.04.2022 kell 10:18, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.