Avalehele
Linas Agro kasum suurenenud käibe juures langes 

Linas Agro kasum suurenenud käibe juures langes 

Tänu oodatust paremale vilja müügile (võrreldes eelmise aastaga kasvas vilja müük 36%, 697 000 tonnini) kasvas käive majandusaasta kolmandas kvartalis (kalendri esimene kvartal) 49,1%, 236,7 miljoni euroni, mis ületas meie ootusi 25,2% võrra. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) paranes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 70,2% võrra, 3,1 miljoni euroni, kuid jäi madalama brutokasumi tõttu 52,5% võrra meie ootustele alla. Alla ootuste brutokasumi taga oli oodatust väiksem kasum teravilja ja sööda segmendis (tuletisinstrumentidest tekkinud 1 miljoni euro suurune kahjum), põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis (oodatust madalamad müügitulemused) ja toidutoodete segmendis (kanade sööda hinnatõus).

Olukord ettevõtte jaoks paraneb

Eeldame, et majandusaasta neljandas kvartalis olukord paraneb. Esiteks kahjustas põllumajandustoodete ja -teenuste müüki hilinenud kevad, mis lükkas ostud majandusaasta viimasesse kvartalisse (aprill-juuni). Teiseks, toidutoodete segment lõikab kasu taastuvast toiduainete tööstusest ja kasvanud linnuliha hindadest. Lisaks on teraviljakaubandus hästi positsioneeritud, teenimaks häid kasumeid majandusaasta neljandas kvartalis.

Jätsime oma ootused samaks

Suurendasime oma 2020/21. aasta müügiootust 12% võrra, 890 miljonile eurole, kuid langetasime EBITDA ootust 16% võrra, 20,7 miljonile eurole, peamiselt vähenenud brutokasumlikkuse tõttu toidutoodete segmendis. Alandasime 2020/21. aasta puhaskasumi ootust kolmandiku võrra, 5,9 miljonile eurole. Kuna eeldame, et linnuliha müük Lätis suurendab ettevõtte kasumlikkust, jätame oma oodatava 2021/22. aasta EBITDA 24,5 miljonile eurole ja puhaskasumi 6,7 miljonile eurole. Kordame oma diskonteeritud rahavoogudel põhinevat hinnasihti 0,7 eurot aktsia kohta ning jätame Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.06.2021 kell 10:07 ning mis avaldati 04.06.2021 kell 10:09, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.