Avalehele
Merko kolmanda kvartali ehitusmahud langesid

Merko kolmanda kvartali ehitusmahud langesid

Merko teise kvartali lõpu ehituslepingute portfell oli langenud aastaga 30% võrra 172 miljoni euroni. Peamiselt seetõttu ootasime kolmandalt kvartalilt 23% käibe langust. Merko kolmanda kvartali ehitusteenuse segmendi tulud langesid aga aastaga 33,5% ning kinnisvaraarenduse segmendi tulud 48%. Seetõttu jäi Merko kolmanda kvartali 73 miljoni eurone käive 17% meie ootustele alla. Lisaks oli kolmandas kvartalis 42 miljoni euro eest sõlmitud ehituslepingute maht 54% madalam kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Seetõttu kahanes ehituslepingute portfell septembrilõpu seisuga aastaga 36%.

Fookus arendustegevusele kasvab veelgi

Kolmanda kvartali ehitusteenuse kulumieelne ärikasumi marginaal kahanes 3,2%-lt 2018. aastal 3,0%-ni 2019. aastal. 2018. aasta kolmandas kvartalis oli Merko ehitusteenuse marginaal EBITDA-tasemel Lätis-Leedus negatiivne, mille tõttu võrdlusperioodi tase 2019. aasta kolmandaks kvartaliks oli meie hinnangul juba niigi madal. Hinnasurve allhankijatelt ning sisendihindade kasv mõjutasid jätkuvalt ehitusteenuse marginaale. Kinnisvaraarenduse ärikasumi marginaal kasvas 6%-lt teises kvartalis 11,2%-le kolmandas kvartalis. Merko arendas septembri lõpu seisuga korraga üle 1100 korteri, mis on ettevõttele kõrgeim tase alates 2007. aastast, millest suurem osa valmib lähimate kvartalite jooksul.

Ootame 2019. aasta puhaskasumist 8% dividenditootlust

Kuna Merko ehituslepingute portfell on langenud madalaimale tasemele alates 2010. aasta esimesest kvartalist, ootame Merko 2019. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA langust 17,5 miljonile eurole. Kuna 2020. aastal tuleb suur osa Merko arendusportfellist müügile, siis ootame 2020. aastal EBITDA taastumist 20 miljonile eurole. Müüki jõudva arendusportfelli suuruse tõttu peaks Merkol 2020. aastal vabanema meie hinnangul piisavalt käibekapitali, et maksta 2019. aasta oodatavast 63-sendisest kasumist aktsia kohta 75 senti dividende aktsia kohta. Kuigi me langetasime Merko hinnasihti 11 eurolt 10,6 eurole, jätsime Merko aktsiale Osta soovituse. Merko aktsia kaupleb ligi 12-kordse 2020. aasta oodatava hinna-kasumi suhtarvu (P/E) juures ning pakub ligi 8%-st dividenditootlust, mis meie hinnangul on Merko aktsia kohta soodne.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 17.12.2019 kell 12:20 ning mis avaldati 17.12.2019 kell 12:21, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Investeeringud, Investor, Merko