Avalehele
Merko teise kvartali ärikasum ületas ootusi

Merko teise kvartali ärikasum ületas ootusi

Tänu edukale kinnisvara müügile oli teine kvartal Merko jaoks oodatult tugev. Kuigi Ehitusteenuste segmendi müügitulu langes aastaga 40%, oli see seotud pigem kahanenud ehituslepingute portfelliga kui COVID-19 poolt põhjustatud piirangutega. 2019. aasta lõpuks oli Merko teostamata tööde maht langenud aastaga 38%. Seetõttu kahanes teise kvartali Ehitusteenuste segmendi müük 43 miljoni euroni, mis on madalaim teise kvartali tase alates 2010. aastast ja jäi meie ootustele 12 miljoni euro võrra alla. Samas Kinnisvaraarenduse segmendis müüdi teises kvartalis varudest 236 korterit, mille tõttu segmendi müük kasvas 451% võrrelduna 2019. aasta teise kvartaliga kui müüdi 33 korterit. Kuigi müüdud korterite arv vastas ootustele, oli müüdud projektide marginaalid oodatust tugevamad ning seetõttu oli konsolideeritud kulumieelne ärikasum 23% ehk 1,4 miljoni võrra suurem kui me ootasime.

Balti ehitusturg püsis üllatavalt stabiilsena

Vaatamata majanduslangusele, kahanes Baltikumi ehitusturg teises kvartalis jooksevhindades vaid 4%. Kuna esimeses kvartalis kasvas Baltikumi ehitusturg 13%, siis ka esimese poolaasta kasv jäi positiivseks. Üllatavalt kasvas Eesti mitte-eluruumide ehituslubade maht teises kvartalis ruutmeetrites aastaga 26%. Vaadates eelmisi tsükleid, siis ehitusturul toimus tsükli muutus üldiselt alles siis, kui ehituslubade mahtude kasvus oli tsükli muutus kestnud juba ligi aasta. Teise kvartali ehituslubade mahud veel tsükli muutust ei indikeeri. Seetõttu tõstsime ka Merko ootustes ehitusmahte varem oluliselt kahandatud tasemetelt.

Väljavaade on parem kui teises kvartalis kardetud

Ootame, et Merko käive Ehitusteenuste segmendis langeb 2020. aastal 26% võrreldes 2019. aastaga 190 miljoni euroni (eelmine ootus 153 miljonit eurot). 2021. aastal langeb veel 7% 178 miljoni euroni (eelmine ootus 140 miljonit eurot). Kuna korrigeerisime 2020. käibeootuseid ülespoole, siis tõstsime ka EBITDA ootuse 17 miljonile eurole (eelmine ootus 9 miljonit eurot). 2021. aastal ootame väiksema tulu tõttu arendustegevusest EBITDA langust 13 miljonile eurole. Tõstetud rahavoo ootuste tõttu tõstsime Merko hinnasihi 9 eurole aktsia kohta ning muutsime investeerimissoovituse Neutraalselt soovituseks Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 10.09.2020 18:32 ning mis avaldati 10.09.2020 18:33, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Ehitus, Merko