Avalehele
Müüdud koguse tõus korvas tariifide languse Tallinna Vee neljanda kvartali käibes

Müüdud koguse tõus korvas tariifide languse Tallinna Vee neljanda kvartali käibes

Tallinna Vee neljanda kvartali müügitulud ületasid meie ootuseid 4% ehk 0,6 miljoni euro võrra. 1% müügi langus oli väiksem kui me ootasime, kuna müüdud teenuste kogus kasvas suurema vee tarbimise ja suurema sademevee tõttu. Lisaks kasvasid ehitus- ja asfalteerimisteenuse tulud aastaga 14%. Kuna me peame nõudlust veeteenusele üldiselt ebaelastseks, siis jätsime kasvuootused müüdavale veeteenuse hulgale muutmata.

Kasumi kasv kahjunõuete eraldise tõttu

Raporteeritud 12,7 miljoni euro suurune kulumieelne ärikasum EBITDA sisaldas võimalike kahjunõuete eraldise vähenemist 4,6 miljoni euro võrra. 2017-2018 provisjoneeris Tallinna Vesi 19,1 miljonit eurot võimalike kahjunõuetena liigkõrgete tariifide eest läbi kasumiaruande. Kuni võimalikud nõuded ei realiseeru, ootame, et Tallinna Vesi vähendab ka ülejäänud 14,4 miljoni eurose eraldise läbi kasumiaruande aastatel 2020-2022. Seetõttu ootame eraldise vähenemisest positiivset mõju Tallinna Vee puhaskasumile 5 miljoni euro ulatuses aastatel 2020 ja 2021 ning 4,5 miljoni euro ulatuses aastal 2022. Arvestamata eraldise mõju, kahanes neljanda kvartali EBITDA 3% võrra 8,1 miljoni euroni, kuid ületas meie ootuseid 0,6 miljoni euro ehk 8% võrra.

Aktsia hind näis soovituse koostamisel kallis

Tallinna Vesi refinantseeris neljandas kvartalis oma laene, sõlmides 15-aastase laenulepingu 37,5 miljoni euro suurusele laenule Põhjamaade Investeerimispangaga, mis asendab senise lepingu Luminoriga. Selle tulemusena kahandasime 2020. aasta intressikulude ootuse 0,6 miljoni euroni (2019. aasta intressikulud olid 0,9 miljonit eurot). Eraldise vähendamisest tuleneva kasumi kasvu tõttu suurendasime oodatava 2019-2022 aastase dividendi 0,75 euroni aktsia kohta. Isegi kui Tallinna Vee EBITDA madalamate tariifide tõttu langeb, lubab olemasolev 65 miljoni euro suurune raha hulk, tagasihoidlik laenu tagastamise graafik ja väga madal intressikulu Tallinna Veel suurendada dividendikulu suuremaks kui 2020. aasta oodatav vaba raha voog. Väiksemate kuluootuste tõttu tõstsime Tallinna Vee aktsia hinnasihi 11,5 eurole (eelmine hinnasiht 10,7 eurot), kuid kallite hinnasuhtarvude tõttu (analüüsi väljastamisel oli Tallinna Vee 2020. aasta oodatav hinna/kasumi suhe koos oodatava eraldise vähendamisega 13-kordne ning ettevõtte väärtuse/EBITDA suhe 11,5-kordne) säilitasime aktsiale Vähenda investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.02.2020 kell 19:03 ning mis avaldati 27.02.2020 kell 19:04, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.