Avalehele
Novaturase äri seisab

Novaturase äri seisab

Koroonaviiruse levik ja sellest tulenev äri seiskumine 12. märtsist kahandas Novaturase esimese kvartali müüki aastases võrdluses 19% 23,4 miljoni euroni. Seetõttu langes ka ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA 0,3 miljoni euro võrra -0,2 miljoni euroni, samas kui puhaskahjum ulatus 0,4 miljoni euroni. Ettevõtte arvutuste järgi ulatus lendude seiskumisest tulenev saamata jäänud tulu esimeses kvartalis ligi 1,2 miljoni euroni. Raporteeritud EBITDA ja puhaskasum jäid meie ootustele alla 0,2-0,3 miljoni euroga.

Põhitähelepanu raha piisavusel

Kuna kriisi mõju turismisektorile on eriti ulatuslik ja äri taaskäivitamise kohal on palju küsimärke, siis on lühiajaliste käibe- või kasumiarvutuste tegemine sisuliselt võimatu. Seetõttu koondame tähelepanu pigem reisimispiirangutele, olemasolevale likviidsusele, tagastamisnõuetele ja riigiabi meedetele. Meie eelduste kohaselt suudab Novaturas tänu varade paindlikkusele ilma äri taastumiseta, kuid ka ilma olulisemate tagastamismakseteta vastu pidada aasta lõpuni.

Ootustes tegime vaid minimaalseid muudatusi

Tegime peale esimese kvartali tulemusi oma ootustes muudatusi vaid minimaalselt, jättes pikemaajalised ootused muutmata. Ootame äri osalist taastumist 2021. aastal kui ootame Novaturase käibeks 100 miljonit eurot ning kulumieelseks ärikasumiks 1,2 miljonit eurot. Meie eelduste järgi jõuaks Novaturas sel juhul ligi 0,6 miljoni euro suuruse puhaskasumini. Nende eelduste järgi suudaks Novaturas 2021. aastal teenindada ligi poolt reisijate arvust võrreldes 2018. või 2019. aasta reisijate arvuga. Jätsime Novaturase hinnasihi 2,5 eurole aktsia kohta ning jätsime Neutraalse investeerimissoovituse muutmata.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.05.2020 kell 14:57 ning mis avaldati 04.05.2020 kell 14:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: