Avalehele
Novaturaselt neljandas kvartalis head tulemused

Novaturaselt neljandas kvartalis head tulemused

2021. aasta neljandas kvartalis teenindas Novaturas 48 500 klienti ületades oma eesmärki teenindada vähemalt 40 000 klienti. Võrdluseks 2020. aasta neljandas kvartalis teenindas ettevõtte ligi 4 200 klient. Selle tulemusena ulatus ettevõtte müügitulu neljandas kvartalis 34,7 miljoni euroni. See on suureks kontrastiks 2,3 miljoni eurosele müügitulule 2020. aasta neljandas kvartalis, kui ettevõtte tegevus oli tugevalt piiratud.

Tänu suuremale brutokasumile tõusis kulumieelne ärikasum EBITDA 0,7 miljoni euro tasemele (-1,3 miljoni euro tasemelt 2020. aasta neljandas kvartalis) ning ületas meie ootuseid 0,3 miljoni euro võrra. Novaturase puhaskasum neljandas kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, ületades meie ootuseid samas suurusjärgus.

Turismisektor ootas positiivset trendi

Ettevõtte juhtkond avaldas käesoleva aasta kohta vaid väga üldsõnalised eesmärgid, säilitada turuliidri positsioon ning jätkata 2021. aasta teisest poolaastast alanud positiivset trendi. Samal ajal ettevõtte peamine konkurent Tez Tour on sõnastanud oma eesmärkideks kasvatada müügimahtusid 50% võrra, kuni 130 000 kliendini ning teenida sellel aastal ainuüksi Leedus 90 miljonit eurot müügitulu (+55%). Võtame seda kui positiivset analoogi, kuid jätame seni, kuni oleme teise kvartali alguses saanud konkreetsema väljavaate, oma müügimahu ja müügitulu ootused muutmata.

Minimaalsed muudatused ootustes

Meie ootuste kohaselt teenindab Novaturas 2022. aastal 231 000 klienti (+34% võrreldes mullusega) ning teenib 151 miljonit eurot müügitulu (+37%). Vaatamata meie ootustest paremale kasumlikkusele neljandas kvartalis, tõstsime 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid vaid 4% võrra, 4,7 miljonile eurole ning jätsime 2023. aasta EBITDA ootuse muutmata (5,5 miljonit eurot).

Diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi jätsime samaks (5 eurot), mille juures on 2022. aasta eeldatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7,6-kordne. Analüüsi väljaandmise hetkel kauples ettevõte turul seevastu 5,9-kordse 2022. aasta eeldatava EV/EBITDA suhtarvu juures, mistõttu kordasime aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 10.02.2022 kell 15:27. See avaldati 10.02.2022 kell 15:28, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

 

Märksõnad: Novaturas, NTU1L