Avalehele
Palgatöötajate ostujõu kasv järgmisel aastal aeglustub

Palgatöötajate ostujõu kasv järgmisel aastal aeglustub

Statistikaameti andmetel ulatus täistööajale taandatud keskmine brutokuupalk selle aasta kolmandas kvartalis 1119 euroni. Palgatöötajate reaalse ostujõu ehk hindadega korrigeeritud netopalga kasv oli endiselt väga kiire, 7 protsenti eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Maksu- ja tolliameti andmetel oli mediaanväljamakse kolmandas kvartalis 785 eurot kuus ehk 7% rohkem kui aasta varem.

Kiirel palgakasvul mitu põhjust

Kiire palgakasvu taga on nii tööjõupuudus, miinimumpalga jõuline kasv, poliitilised kokkulepped õpetajate ja meditsiinitöötajate palkade osas kui ka tugev tarbimine, mis võimaldab siseturule suunatud ettevõtetel oma palgakulusid suurendada.

Statistikaameti andmetel tõusis keskmine brutokuupalk kõigil tegevusaladel peale mäetööstuse. Madalate energiahindade tõttu keskmine palk mäetööstuses aastatagusega võrreldes alanes. Keskmine palk kasvas üle 10 protsendi halduses, kinnisvaraalases tegevuses, põllumajanduses ning info ja side valdkonnas. Tagasihoidlikult tõusid palgad ehituses ja finantsvaldkonnas. Sellel aastal on keskmine palk erasektoris tõusnud kiiremini kui valitsussektoris.

Järgmisel aastal palga kasv aeglustub ja hinnad tõusevad

Palgakasv püsib ilmselt kiire ka aasta viimastel kuudel, kuna sobivate töötajate leidmine on endiselt keeruline. Seda näitab ka vabade ametikohtade suur arv. Ettevõtted leiavad sobivad töötajad sageli teistest organisatsioonidest, pakkudes neile kõrgemat palka. Pikemas perspektiivis on liigkiire palgakasv majandusele ohtlik, kuna vähendab ettevõtete võimet oma toodangut välisturgudel müüa, investeerida ja/või koguda puhvreid kehvemateks aegadeks.

Palgatöötajate reaalse ostujõu kasv peaks järgmisel aastal oluliselt aeglustuma, kuna palga kasv mõnevõrra aeglustub ja hinnad tõusevad. Meie prognoosi järgi suureneb hindade muutusega korrigeeritud netopalk sel aastal keskmiselt 7,5%. Järgmisel aastal aga vaid 2,5%. Tarbimise kasv aeglustub aga vähem kui palgatöötajate ostujõu kasv, seda tänu hõive määra suurenemisele ning sotsiaaltoetuste tõusule.