Avalehele
Siauliu Panga teise kvartali tulemused on soliidsed

Siauliu Panga teise kvartali tulemused on soliidsed

Siauliu Panga teise kvartali puhaskasum langes suurenenud laenuprovisjonide tõttu esimese kvartaliga võrreldes 2 miljoni euro võrra 10,9 miljoni euroni (jättes välja ühekordsed kulud), kuid vastas meie ootustele. Omakapitali tootlus ROE jätkuvatest tegevustest kahanes kvartaliga 3,2 protsendipunkti võrra, kuid oli endiselt kõrgel tasemel – 15.6%. Enamus põhitegevuse näitajatest paranes – laenude maht kasvas kvartaliga 100 miljoni euro võrra 1,5 miljardi euroni, turuosa kasvas 0,4 protsendipunkti võrra 7,5%-ni, netointressitulud kasvasid kvartaliga 0,9 miljoni euro võrra rekordilise 17,4 miljoni euroni ning netointressimarginaal taastus 0,1 protsendipunkti võrra ligi 3,2%-ni.

Fookus eluasemelaenudel

Meie hinnangul on Siauliu Panga suurem rõhk eluasemelaenudele õigustatud. Meie arvates sellega panga varade kvaliteet tõuseb, kuna eluasemelaenude laenukahjumid on harvad ning tagatisvara on suhteliselt likviidne. Teiseks, kasvava eluasemelaenu portfelli administreerimiskulud on üldiselt madalad, mis meie ootustes tulevikus parandab panga kulu/tulu suhet. Lisaks nõuavad eluasemelaenud üldiselt väiksemat omakapitali, mis lubaks pangal suurendada dividende. Meie hinnangul muudavad kõik argumendid sellega aktsia investoritele atraktiivsemaks.

Hind omakapitali tootluse kohta madal

Vähendasime 2019. aasta netointressitulusid 1% võrra 70,6 miljoni euroni, kuid tõstsime oodatavaid teenustasutulusid 4% võrra 16,1 miljoni euroni. Kuna esimese poolaasta laenukahjumite numbreid mõjutas IFRS 9 standardile üleminek ja laenuportfelli suur kasv, siis teisel poolaastal ootame portfellilt suuremat stabiilsust ja oodatavad laenukahjud jätsime muutmata 6,5 miljoni euro juures. Seetõttu tõstsime jätkuvate tegevuste puhaskasumi ootust 4% võrra 45,7 miljoni euroni ning aktsia hinnasihi 0,68 eurolt 0,7 eurole. Siauliu Panga aktsia kaupleb vaid 1-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse suhtarvu P/B juures, mis meie arvates on oodatava 15,7% ROE kohta liiga madal. Säilitasime aktsia Osta soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 6.08.2019 kell 12:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.