Avalehele
Tallinkilt kolmandas kvartalis soliidsed tulemused

Tallinkilt kolmandas kvartalis soliidsed tulemused

Tallinki kolmanda kvartali müügitulu vähenes aastaga 5,8% võrra ehk 240,7 miljoni euroni, mis tulenes eelkõige laevade prahtimisest tingitud väiksemast opereeritavate laevade arvust. Samas kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA 82,1 miljoni euroni, mis ületas 13% võrra meie ootuseid. Kasumlikkuse kasvu taga on endiselt optimeeritud kulubaas, efektiivne laevade prahtimine ja tugev piletimüük.  Märgime, et 9 kuu EBITDA 177,7 miljonit eurot ületab juba pandeemiaeelse, kogu 2019. aasta EBITDA-d (171,3 miljonit eurot). Ettevõte on liikumas oma ajaloo suurima korrigeeritud kasumi suunas.

Slim-fit ärimudel

Tähelepanu tuleb pöörata Tallinki slim-fit ärimudeli omakapitali tootluse (ROE) näitajale ja dividendipotentsiaalile. Ootame 2023. aastal 221 miljoni euro suurust EBITDA-d ning 86,5 miljoni euro suurust puhaskasumit. See annaks omakapitali tootluseks 11,8% ning oleks märkimisväärne edasiminek võrreldes pandeemiaeelse kümne aasta keskmisega (ligikaudu 5,5%). Lisaks on Tallinki netovõla ja EBITDA suhe 2,7-kordsel tasemel, mis on madalam kui 2019. aastal (3,1 x). Meie hinnangul on Tallinkil ka piisav likviidsuspuhver, mis ühtlasi toetab meie dividendiootusi.

Kordasime investeerimissoovitust „Osta“

Kolmanda kvartali tulemuste järel tõstsime 2023. aasta oodatavat EBITDA-d 3% võrra ehk 221 miljoni euroni, peamiselt tänu oodatust paremale kasumlikkusele kolmandas kvartalis. Samal ajal vähendasime aastate 2024–2025 EBITDA ootuseid vastavalt 4,5% ja 6% võrra, peegeldades prahtimistulude ootuste korrigeerimist. Säilitasime Tallinki aktsiale hinnasihi 0,9 eurot, mille juures kaupleks aktsia 0,8-kordse aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarvu juures ehk samal tasemel pandeemiaeelse viie aasta keskmise sama näitajaga. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.11.2023 kell 14:35 ning mis avaldati 09.11.2023 kell 14:35, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.