Avalehele
Tallinki võrreldav kulumieelne ärikasum kasvas teises kvartalis 7%

Tallinki võrreldav kulumieelne ärikasum kasvas teises kvartalis 7%

Tallinki teise kvartali reisijate arvu 0,8% kasv ja kaubaveo mahu 1,5% langus oli varem teada. Seega Tallinki 0,3% käibekasv vastas meie ootustele. Vaatamata käibemahu püsimisele eelmise aasta tasemel, kasvas Tallinki võrreldav kulumieelne ärikasum EBITDA tänu kütuse- ja personalikulu kokkuhoiule 3 miljoni euro võrra. Kuna 2019. aastast viib uus IFRS 16 standard pikaajalised rendikulud ärikuludest rendikohustuse amortisatsiooni ja kohustuse intressina EBITDA joone alla, siis lisandus võrreldavale EBITDA-le standardi muutuse tõttu veel 4 miljonit eurot raporteeritud EBITDA reale. Tänu kulude kokkuhoiule ületas raporteeritud teise kvartali EBITDA meie ootusi 6 miljoni euro ehk 14% võrra. Suurema tulumaksu kohustuse tõttu kahanes puhaskasum 0,4 miljoni euro võrra, kuid ületas tänu tugevale EBITDA-le meie ootusi 3,8 miljoni euro ehk 35% võrra.

Viiest segmendist neli kasvatasid tulemit

Tänu kasvanud täituvusele kasvas ärikasum Tallinki viiest segmendist neljal. Kasvanud reisijate arv suurendas käivet Soome-Rootsi ja Läti-Rootsi segmendis. Maapealsete tegevuste ärikasum kasvas tõenäoliselt tänu hotellide paremale täituvusele. Meie oodatust väiksemate kulude ja suurema täituvuse tõttu tõstsime oma efektiivsuse prognoose. Samas langetasime kaubaveo mahtude prognoose, sest esimesel poolaastal mahud stabiliseerusid peale 2016-2018 kiiret kasvu.

Vaba rahavoo tootlus on kasvanud ligi 13%-ni, kuid hinnaraamatupidamisväärtuse suhe on vaid 0,8

Tegime peale teise kvartali tulemusi ootustesse mitmeid muudatusi: lisaks kaubaveo mahu langetamisele ja kulude vähendamisele tõstsime jaemüügi prognoose. Kõikide muudatuste tulemusena tõstsime 2019. aasta EBITDA ootuse 155 miljoni euroni (varem 152 miljonit eurot) ja puhaskasumi ootuse 38 miljoni euroni (varem 36 miljonit eurot). Meie ootuste järgi kaupleb Tallinki aktsia ligi 0,8-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) ja 14-kordse 2020. aasta hinna/kasumi suhte (P/E) juures, mis meie hinnangul on liiga madal, arvestades et vaba rahavoo tootlus on tõusnud ligi 13%-ni. Tõstsime Tallinki aktsia hinnasihi 1,1 euroni (varem 1,05 eurot) ning investeerimissoovituse Neutraalselt Osta soovituseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 23.08.2019 kell 18:48, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallink