Avalehele
Tallinna Kaubamaja käive kasvas, kuid kasum langes

Tallinna Kaubamaja käive kasvas, kuid kasum langes

Tallinna Kaubamaja neljanda kvartali käive kasvas aastaga 5%, mis jäi meie ootustele 2% võrra alla. Autode segmendi käive langes aastaga 25% ehk 8,4 miljoni euro võrra, mis oli peamine müügiootustele allajäämise põhjus. Kui Eesti spetsialiseerumata toidupoodide turg kasvas neljandas kvartalis 6% võrra, siis Tallinna Kaubamaja Supermarketite segment kasvatas käivet 17%, mida toetas juulis lõpule viidud ABC Supermarketite ülevõtmine. Kaubamajade segmendi käive oodatult langes (-6% võrreldes eelmise aastaga), nii nagu ka kinnisvara segmendi (-6%) ja jalatsikaubanduse segmendi (-28%) käive.

Kulumieelne ärikasum kahanes oodatust vähem

Isegi kui lahutada 2019. aasta neljanda kvartali kulumieelsest ärikasumist (EBITDA) ligi 4 miljoni euro suurune ühekordne kasum kinnisvara müügist, siis kahanes meie arvutuste järgi korrigeeritud EBITDA aastaga 1,1 miljoni euro ehk 8% võrra. Samal ajal paranes grupi brutomarginaal 26,2%-lt 26,7%-le. Siiski ei piisanud brutokasumi tõusust ABC Supermarketite ülevõtmisega tekkinud laiema kulubaasi kompenseerimiseks. Kuna meie ootustes brutomarginaal kahanes, siis Tallinna Kaubamaja raporteeritud neljanda kvartali 18,1-miljoni euro suurune EBITDA ületas meie ootuseid 7% ehk 1,2 miljoni euro võrra. Peamiselt 2019. aasta erakordse kasumi tõttu kinnisvara müügist ning suurema kulubaasi tõttu puhaskasum vähenes 43% 8 miljoni euroni.

Meie hinnangul peegeldab aktsia hind liialt optimistlikku väljavaadet

Lidl avab oma esimesed poed Eestis 2021. aastal. Seetõttu, vaatamata meie ootusele, et Eesti jaeturg käesoleval aastal kasvab, ootame aasta teisest poolest suurenenud konkurentsi tõttu jaekaubandusettevõtetele kasumimarginaalide langust. Ootame, et Tallinna Kaubamaja kasum aktsia kohta jääb 2021. aastal 0,5 euro lähedale. Kuna oodatavad investeeringud grupil vähenevad, siis ootasime, et TKM maksab dividendidena välja kogu 2020. aasta puhaskasumi. Kuna me langetasime investeeringute ootuseid ja tõstsime EBITDA ootuseid, siis tõstsime TKM-i aktsia hinnasihi 8,5 eurolt 9 eurole. Kuna aktsia hind oli meie hinnasihist kõrgemal, siis langetasime investeerimissoovituse Neutraalselt Vähendamise soovituseks. Kuna aktsia hind on kasvanud, kuid suureneva konkurentsi tõttu väljavaade on halvenemas, siis on meie hinnangul praegu hea hetk võtta TKM-i aktsiast kasumeid.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 29.01.2021 kell 17:23 ning mis avaldati 29.01.2021 kell 17:24, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Loe lisaks: