Avalehele
Tallinna Sadama neljanda kvartali kasum ületas ootusi

Tallinna Sadama neljanda kvartali kasum ületas ootusi

Tallinna Sadama neljanda kvartali 9% käibe kasv konsolideerituna vastas meie ootustele, samas kui jäälõhkuja Botnica tulud isegi ületasid meie ootusi ja muude segmentide tulud jäid õrnalt ootustele alla. Botnica prahileping Baffinlandile Kanadas aitas kulumieelsel ärikasumil tõusta neljandas kvartalis EUR 0.9m võrra 2017.a. võrreldes, mis oli peamine põhjus konsolideeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA kasvul EUR 2.5m võrra. Ettevõtte EBITDA ületas meie ootusi EUR 1.3m võrra.

EBITDA kasv ja ühekordsete kulude vähenemine aitas ärikasumil kasvada kuus korda

EBITDA joonest allpool kasvas ärikasum ligi kuus korda EUR 9m-ni, mille peamine põhjus oli EBITDA kasv ja madal ärikasum baasperioodil 2017.a. neljandas kvartalis, kui jäälõhkuja Botnica hinnati läbi kasumiaruande alla EUR 6m võrra. EUR 0.5m suurused finantskulud vastasid meie ootustele ja seetõttu puhaskasum ületas sarnaselt EBITDA-le meie ootusi ligi EUR 1m võrra.

Langetasime soovituse aktsia hinna tõusu tõttu Osta soovituselt Neutraalseks

Kuna Botnica prahitulud ületasid meie ootusi, siis tõstsime Baffinlandi prahtimistulude ootusi ka käesolevaks ja järgmiseks aastaks. Samal ajal vähendasime 2019.a. reisijatemahu ootusi, mis vähendas tulusid. 2019.a. ootame ettevõtte investeeringuteks EUR 27m, mille sisse kuuluvad D-terminali uuendus Vanasadamas ja kruiisiterminali ehituse algus pärast suvist kruiisihooaja lõppu. Meie dividendiootus aastate 2018-2021 puhaskasumist on EUR 0.13 aktsia kohta. 2018.a. puhaskasum aktsia kohta oli EUR 0.11, mida mõjutas EUR 26m suurune tulumaks harilikust suurema dividendi tõttu 2017.a. kasumist, mille tõttu väljamakse kordaja 2018.a. kasumist ületas 100%. Väljamaksekordaja 2019-2021 oodatavast kasumist jääb meie hinnangul 80% lähedale, mis vastab suuromaniku ootusele maksta välja vähemalt 70% kasumist. Jätsime Tallinna Sadama hinnasihi EUR 2.3 juurde, aga alandasime soovituse tõusnud aktsia hinna tõttu Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 06.03.2019 kell 15.40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.