Avalehele
Tallinna Vee esimese kvartali müügitulu taastus, kuid oodatust aeglasemalt

Tallinna Vee esimese kvartali müügitulu taastus, kuid oodatust aeglasemalt

Tallinna Vee esimese kvartali müügitulu kasvas aastaga 2,3% võrra, kuni 12,1 miljoni euroni, mis jäi 11,2% võrra meie ootustele alla. Ootasime suuremat müügitulu äriklientide veeteenuste ja ehitusteenuste segmentides. Seoses sellega, et ootasime kõrgemat müügitulu ehitusteenuste segmendis, jäi ka 7,7 miljoni euro suurune müüdud toodete/teenuste kulu 12,4% või 1,1 miljoni euro võrra meie ootustele alla.

Raporteeritud brutokasum vähenes aastaga 15,4% või 0,8 miljoni euro võrra, 4,4 miljoni euroni ja jäi 9,1% või 0,4 miljoni euro võrra meie ootustele alla. Brutokasumi vähenemist kompenseerisid mõnevõrra omanike- ja juhtkonna muutusest tingitud väiksemad üldhalduskulud, mille tulemusena vähenes korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA (ilma provisjoni tagasipööramiseta) vaid 7,5% või 0,4 miljoni euro võrra, 4,6 miljoni euroni, mis oli 11,6% vähem, kui me ootasime.

Ettevõtte vaba rahavoog väheneb, mistõttu vähendasime ka dividendiootust

Tallinna Vee nõukogu kinnitas 28. aprillil juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekule tehtud dividendiettepaneku – 0,65 eurot aktsia kohta 2021. aasta puhaskasumist. Seoses vaba rahavoo vähenemisega ootame 2022. aasta puhaskasumist makstavaks dividendiks 0,55 eurot aktsia kohta (oli 0,6 eurot), mis on kooskõlas Tallinna Vee dividendipoliitikaga maksta ettevõtte aastasest puhaskasumist aktsionäridele välja 50-80%. Analüüsi koostamise hetke aktsia hinna juures oleks 2022. aasta oodatav dividenditootlus 4,7%.

Tegime oma ootustes vaid kosmeetilisi muudatusi

Pärast esimese kvartali tulemusi kärpisime oma ootuseid vaid vähesel määral. Tõstsime inimeste tööharjumuste muutumise tõttu eraklientide tarbimismahtusid veidi üle COVID-i eelse aja. Alandasime elektrikulusid (-21,1%) ja tõstsime tööjõukulusid (+10,7%), mille tulemuseks oli 22,6 miljoni euro suurune 2022. aasta oodatav kulumieelne ärikasum EBITDA (varem 23,5 miljonit eurot). Jätsime kõik muud mudeli parameetrid muutmata.

Säilitame Tallinna Vee aktsiale 11,7 eurose hinnasihi, mille juures oleks ettevõtte 2022. aasta oodatava hinna/kasumi suhtarv P/E 16-kordne ning ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi suhtarv EV/EBITDA 12-kordne (praeguse turuhinna juures on vastavate suhtarvude väärtused 20,5 ja 15,1). Kordame aktsiale investeerimissoovitust Vähenda.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 10.05.2022 kell 15.41 ning mis avaldati 10.05.2022 kell 15.42, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.