Avalehele
Tarbimise kiire kasv peaks lähiajal püsima

Tarbimise kiire kasv peaks lähiajal püsima

Juunis aeglustus jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv aastases võrdluses küll 4 protsendini, kuid möödunud kvartalil keskmiselt kiirenes kasv ikkagi teist kvartalit järjest (ulatudes 5,8 protsendini). Ka varem on üksikutel kuudel selliseid kasvu kõikumisi olnud.

Tarbimise kasvu toetavad tugev netopalga reaalkasv (tugeva nominaalpalga kõrval on hinnad jätkuvalt languses) ja madalate laenuintresside tõttu väiksemad laenu tagasimaksed. Tarbijate üldine kindlustundeindikaator näitab küll langust (viimastel kuudel on olnud paranemine), kuid nende hinnang oma finantsseisule praegu ja eesoleva aasta jooksul on hoopiski paranenud. Samuti on paranenud kindlustunne suuremate ostude tegemiseks. Palgakasv püsib ka lähiajal kiire (kuna uute ja sobivate töötajate leidmine on keeruline), hinnakasvu taastumine on väga aeglane (ootame hinnalanguse peatumist aasta teisel poolel) ning ka intressimäärad jäävad pikemaks ajaks madalaks. Seetõttu võib eeldada, et veel lähiajal peaks tarbimine tugev püsima.

Nii nagu Eestiski, on eratarbimine majanduskasvu peamiseks toetajaks paljudes teistes Euroopa riikides. Viimase viie aastaga on Eesti eratarbimine kasvanud Euroopas kõige kiiremini ning ka viimase jooksva aasta jooksul on see ühtede kiiremate hulgas olnud. Samuti on Eesti jaekaubanduse hinnakasvuga korrigeeritud käibe kasv Euroopa tugevaimate hulgas.