Avalehele
Ignitis Grupi kasv teises kvartalis jätkus

Ignitis Grupi kasv teises kvartalis jätkus

Ignitis Grupi teise kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 34,7% või 24,5 miljoni euro võrra, 95,1 miljoni euroni. Tulemus vastas meie ootustele.

EBITDA kasvu tingisid tänu kõrgematele energiahindadele paremad tulemused Rohelise Energia segmendis. Kasv 32,7 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja kokku 49,4 miljonit eurot. Seoses oodatust paremate tulemustega Rohelise Energia segmendis ning jätkuvalt soodsate energiahindadega tõstis Ignitis Grupp sel aastal juba teistkordselt oma oodatavat 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA eesmärki ligikaudu 13% võrra, 360-420 miljoni euroni.

Energiahinnad püsivad kõrged

2022. aasta seitsme kuu keskmine elektri hulgimüügihind Leedus oli umbes 176 eurot/MWh. See on neli korda kõrgem 2012.-2020. aastate keskmisest elektri hulgimüügihinnast. Peamiselt on see tingitud Venemaa agressioonist Ukrainas, kõrgetest maagaasi ja energiahindadest ülejäänud Mandri-Euroopa riikides.

Oleme alates 2021. aasta teisest poolest uskunud, et kõrged elektrihinnad piirkonnas jäävad tõenäoliselt lühikeses ja keskpikas perspektiivis püsima ning annavad taastuvenergia projektidele täiendava tõuke. Seda kinnitab ka 24. augustil välja antud Swedbanki majandusprognoos.

Kõrgete energiahindade tõttu kõrgemad ootused

Tõstsime 2022. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit EBITDA 17% võrra, 405 miljoni euroni, mis jääb Ignitis Grupi uuendatud eesmärgi piiridesse. Varasem prognoos 345 miljonit eurot. 2023. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit EBITDA tõstsime 12% võrra, 415 miljoni euroni. Varasem prognoos 370 miljonit eurot. Kõrgemad ootused peegeldavad peamiselt elektrihinna kasvuootuseid 2022.-2023. aastateks.

Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime Ignitis Grupi aktsia hinnasihi 28 eurole (oli 26 eurot), mille juures oleks ettevõtte 2022. aasta eeldatav ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 8,5-kordne, samal ajal kui analüüsi koostamise hetke turuhinna juures oli sama suhtarv 6,6-kordne. Kordame aktsale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 26.08.2022 kell 09:50 ning mis avaldati 26.08.2022 kell 09:50. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.