Avalehele
Ignitis Grupp on jätkuvalt pühendunud eesmärkide täitmisele

Ignitis Grupp on jätkuvalt pühendunud eesmärkide täitmisele

Ignitis Grupi kolmanda kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 16,9% võrra 68,5 miljoni euroni, mis jäi 2,4% võrra alla meie ootustele.

EBITDA kasvu põhjustasid paremad tulemused rohelise energia segmendis (Green Generation) tänu kasvanud tootmisvõimsusele ja kõrgematele elektrihindadele ning võrkude segmendis (Networks) tänu kõrgematele jaotatud kogustele ja suuremale klientide arvule.

Ettevõte jäi kindlaks oma senistele tulevikuväljavaadetele 2021. aastaks (korrigeeritud EBITDA 300-310 miljonit eurot) ning 2024. aasta eesmärkidele (korrigeeritud EBITDA 350-390 miljonit eurot ja investeeringud 1,7-2 miljardit eurot).

Andsime põhjaliku hinnangu Rohelise Energia segmendi varade väärtusele

Meie hinnangul on ettevõtte rohelise energia segmendi varad investoritel jäänud tähelepanuta. Koostasime põhjalikuma diskonteeritud rahavoogudel (DCF) põhineva osade summa (SoP) hindamismudeli. Selle tulemusena saime aktsia hinnasihiks 26 eurot, mille juures on Ignitise 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 10-kordne.

Meie SoP mudel hindab ettevõtte olemasolevate varade väärtuseks 21 eurot aktsia kohta, samal ajal kui rohelise energia segmendi tulevaste projektide väärtus on hinnatud tagasihoidlikule 5 eurole aktsia kohta.

Jätsime ootused peaaegu muutmata ja kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust

Jätsime 2021. aasta oodatava korrigeeritud EBITDA 310 miljonile eurole, mis läheb kokku ettevõtte enda poolt eesmärgiks seatud ülemise piiriga. Tasakaalustades kõrgemat elektrihinda kõrgemate tegevuskuludega rohelise energia segmendis, kohendasime oma pikaajalist korrigeeritud EBITDA eesmärki 1-3% ülespoole.

Nagu öeldud, hindasime Ignitis Grupi aktsia väärtuse 26 eurole, mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 10-kordne, samal ajal kui turuhinna juures on sama suhtarv 8-kordne. Lisaks, analüüsi koostamise hetkel oli meie oodatav dividenditootlus 2020.-2022. aasta kasumitest ligi 6%. Jätkame investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.12.2021 kell 09:54 ning mis avaldati 03.12.2021 kell 09:54, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.