Avalehele
Ignitis Grupp tegi teises kvartalis tugevad tulemused

Ignitis Grupp tegi teises kvartalis tugevad tulemused

Teises kvartalis kasvas Ignitis Grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 8,9% võrra ehk 103,6 miljoni euroni. Kliendilahenduste (C&S) segmendi tugevad tulemused (+15,8 miljonit eurot) kompenseerisid rohelise energia segmendi EBITDA kahanemise 10,4 miljoni euro võrra, 39 miljoni euroni. Esimest aitasid peamiselt kõrgemad maagaasi B2B marginaalid, samas rohelise energia segmenti mõjutasid negatiivselt madalad elektrihinnad. Teise kvartali korrigeeritud EBITDA ületas meie ootuseid 16,6% võrra, seda eelkõige oodatust tugevama tulemuse tõttu kliendilahenduste segmendis. Vaatamata üsna muutlikule hinnakeskkonnale, jättis Ignitis oma 2023. aasta eesmärgid muutmata (korrigeeritud EBITDA vahemikus 430–480 miljonit eurot).

Vaieldamatu konkurentsieelis

Aastal 2022 genereerisid Ignitise rohelise energia segmendi varad ligi 1,1 TWh elektrienergiat (v.a Kruonise hüdroakumulatsioonijaam ja reservvõimsused). Kliendilahenduste segmendis tarniti klientidele umbes 7,7 TWh ulatuses elektrienergiat. Toodangu ja tarnemahtude 6,6 TWh suurune erinevus annab võimaluse pikaajaliste sisemiste elektrienergia ostulepingute (PPA) struktureerimiseks, mis on Ignitise andmetel võrdne ligi 2,4 GW suuruse tootmisvõimsusega. Tegu on vaieldamatu konkurentsieelisega, mis aitas Ignitisel teise kvartali madalate elektrihindade ja tuulekiiruste negatiivset mõju tasandada.

Tõstsime aktsia hinnasihti

Tõstsime 2023. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust 435 miljoni euroni (varasemalt 430 miljonit eurot). Seejuures tõstsime ka pikaajalist korrigeeritud EBITDA ootust 1–2% võrra. Parema tulevikuväljavaate tõttu tõstsime oma osade summa meetodil (SOP) analüüsitud aktsia hinnasihi 33 eurole (oli 32 eurot). Meie hinnasihi juures on Ignitise 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,2-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne. Praeguse aktsia hinna (analüüsi koostamise hetkel) juures on meie oodatav dividenditootlus 2023. aasta kasumist ligi 6,5%. Jätkame investeerimissoovitusega „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 25.08.2023 kell 9:15 ning mis avaldati 25.08.2023 kell 9:15, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.