Avalehele
Ignitis ületas neljandas kvartalis oma eesmärke

Ignitis ületas neljandas kvartalis oma eesmärke

Ignitis Grupi neljanda kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga märkimisväärse 22,6% võrra, 111,1 miljoni euroni. See ületas meie ootuseid 16,1% võrra.

EBITDA kasvu põhjustasid paremad tulemused Rohelise Energia segmendis. (+44,9 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 62,1 miljonit eurot) Ignitise korrigeeritud EBITDA oli 2021. aastal 332,7 miljonit eurot, millega ta ületas endale seatud eesmärke ligikaudu 9% võrra (300-310 miljonit eurot) ja seda tänu kõrgematele elektrihindadele, suurematele tipu- ja baastarbimise hinnavahedele ning gaasivarude ümberhindlusest tulenevale ajutisele positiivsele efektile.

Tulevikuväljavaated

Ignitis Grupi ootuseks on, et 2022. aasta korrigeeritud EBITDA jääb vahemikku 290-335 miljonit eurot, mis tähendaks kuni 13%-list langust ja seda peamiselt madalamate ootuste tõttu Kliendilahenduste segmendis (C&S). 2021. aastal oli Kliendilahenduste segmendi kulumieelne ärikasum EBITDA maagaasivarude ümberhindluse tõttu (+39 miljonit eurot) erakordselt kõrge, 40,6 miljonit eurot (+51,9%).

Lisaks avaldas Ignitis Grupp oma 2025. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA eesmärgi, mis jääb vahemikku 370-410 miljonit eurot. Meie ootused on suures osas ettevõtte eesmärkidega kooskõlas. 2022. aastal plaanib Ignitis Grupp alustada varade rotatsiooni programmi, mis annab lisavõimaluse ettevõttel oma strateegiliste eesmärkide täitmiseks.

Korrigeerisime oma ootuseid

Tõstsime 2022. aasta korrigeeritud EBITDA ootust 5% võrra, 320 miljoni euroni. Veidi tõstsime ka 2023.-2025. aasta EBITDA ootuseid. Kõrgemad ootused peegeldavad peamiselt kõrgemaid energiahindade ootuseid, kuna tõstsime 2022. aasta hinnaootuse 70 eurole ja 2023. aasta hinna 60 eurole MWh kohta.

Jätsime osade summa (SOP) meetodil analüüsitud aktsia hinnasihi 26 eurole, mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) ligikaudu 10-kordne, samal ajal kui analüüsi koostamise hetke turuhinna juures oli sama suhtarv 7,4-kordne.Analüüsi koostamise hetke aktsia hinna juures oli meie oodatav dividenditootlus 2021.-2022. aasta kasumitest ligi 6-7%. Jätkame investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.03.2022 kell 11:21. See avaldati 04.03.2022 kell 11:21, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.