Avalehele
Ignitis tõstis tugeva kvartali järel taas eesmärke

Ignitis tõstis tugeva kvartali järel taas eesmärke

Kolmandas kvartalis kasvas Ignitis Grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA võrreldes mullusega 108,9% või 78,6 miljoni euro võrra, 150,7 miljoni euroni. See ületas meie ootuseid 62,1% võrra. EBITDA kasvu vedasid Rohelise Energia segment (+57,2 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ning Kliendilahenduste segment (C&S), mis kasvas aastaga 25,1 miljoni euro võrra.

Kui Rohelise Energia segment lõikas kasu kõrgetest elektrihindadest, siis Kliendilahenduste segment kasvas tänu Leedu LNG terminali kõrgemale kasutusmäärale ning gaasivarude ümberhindlusest tulenenud ajutisele positiivsele efektile. Ignitis Grupp tõstis sel aastal juba kolmandat korda oma oodatavat 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA eesmärki ligi 13% võrra, 420-460 miljoni euroni.

Uuendasime energiahindade ootuseid

Ignitise sõnul on juba ligikaudu kaks kolmandikku 2023. aasta kavandatud tootmismahust elektriostulepingutega (PPA) kaetud. Huvitaval kombel ulatuvad uute PPA-de elektrihinnad 100 eurost MWh kohta veidi üle 200 euroni MWh kohta.

Energiahindade prognoosimisel pikemas perspektiivis usume, et on mõistlik tõmmata paralleele Enefit Greeniga. Sellest tulenevalt on meie hinnangul õigustatud tõsta 2023. aasta oodatavat elektrihinda 95 eurolt MWh kohta, 130 eurole MWh kohta. Lisaks tõstsime pikaajalist oodatavat elektrihinda 70 euroni MWh kohta (varasemalt 50 eurot/MWh).

Suuremad ootused, kuid vastukaaluks kõrgem kapitali hind

Tõstame ettevõtte 2022. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid 14% võrra, 460 miljoni euroni (varasemalt 405 miljonit eurot), samas jätame 2023. aasta korrigeeritud EBITDA ootused praktiliselt samale tasemele, ehk 420 miljonile eurole (oli 415 miljonit eurot). Tõstame ka 2024-2025 aastate oodatavat korrigeeritud kulumieelset ärikasumit EBITDA 7-10% võrra, kuna pikemas perspektiivis ootame elektrihinna normaliseerumist 70 eurole MWh kohta (varasem prognoos 50 eurot/MWh).

Kompromissina kõrgemate ootuste ja mõõdukalt suurenenud kapitali hinna vahel (peamiselt tänu ca ühe protsendipunkti võrra kõrgemale riskivabale tulumäärale), jätame osade summa (SOP) meetodil analüüsitud aktsia hinnasihi 28 eurole, mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,2-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1-kordne. Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 25.11.2022 kell 15:27 ning mis avaldati 25.11.2022 kell 15:27, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsia analüüs, IGN1L, Ignitis