Avalehele
Ignitise tulemused ületasid ettevõtte seatud eesmärke

Ignitise tulemused ületasid ettevõtte seatud eesmärke

Neljandas kvartalis vähenes Ignitis Grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 4% võrra, 112,1 miljoni euroni, mis vastas meie ootustele. Mõningase EBITDA languse põhjustas peamiselt Kliendilahenduste segmendi (C&S) kahanemine 29,1 miljoni euro võrra, kuna madalad gaasihinnad tingisid gaasivarude allahindamise.

Ignitise korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA oli 2022. aastal 469,3 miljonit eurot, mis ületas ettevõtte enda seatud eesmärki (420-460 miljonit eurot) tänu tugevatele tulemustele Rohelise Energia segmendis (suuremad tipu- ja baastarbimise hinnavahed hüdroakumulatsioonijaamas) ja Soojusenergia segmendis (langenud gaasihinnad).

Ignitis prognoosib tugevaid tulemusi ka käesoleval aastal

Ignitis Grupi ootuseks on, et 2023. aasta korrigeeritud EBITDA jääb vahemikku 430-480 miljonit eurot, mis tähendaks kuni 8%-list langust (keskmist aluseks võttes -3%). Vastukaaluks prognoositud headele tulemustele Võrkude segmendis (tänu kõrgemale reguleeritud varade mahule) ning Kliendilahenduste segmendis (eeldatavalt ei kanta varusid maha ning tänu hinnariski maandamisele paranevad tulemused nii era- kui äriklientide lõikes), oodatakse mõnevõrra madalamaid tulemusi Rohelise Energia segmendist. Viimast mõjutab eeldatavalt madalam keskmine elektrihind võrreldes 2022. aastaga.

Aktsia hinnasiht väärib tõstmist

Tõstsime 2023. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust vaid minimaalselt 2% võrra, 430 miljoni euroni. Samas pikaajalised EBITDA ootused jätsime sisuliselt muutmata. Seejuures jääb meie 2023. aasta ootus Ignitise enda eesmärkide alumisse otsa.

Eelkõige kasvanud tootmisvõimsusest tulenevalt tõstame osade summa (SOP) meetodil analüüsitud aktsia hinnasihi 32 eurole (oli 28 eurot), mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,4-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne.

Analüüsi koostamise hetke aktsia turuväärtuse juures oli meie oodatav dividenditootlus 2022-2023. aasta kasumitest ligi 6% (1,27-1,30 eurot aktsia kohta). Jätkame investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 06.03.2023 kell 09:09 ning mis avaldati 06.03.2023 kell 09:09, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.