Avalehele
Ignitise tulemused ületasid taas ettevõtte enda sihtvahemikku

Ignitise tulemused ületasid taas ettevõtte enda sihtvahemikku

Ignitis Grupi neljanda kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga ligi veerandi võrra ehk 139,4 miljoni euroni, ületades meie prognoose lausa 42%.

Tulemused paranesid oluliselt kliendilahenduste (C&S) segmendis (+29,2 miljonit eurot võrreldes mullusega) ning võrkude (networks) segmendis (+3,5 miljonit eurot). 2023. aasta korrigeeritud EBITDA oli 484,7 miljonit eurot, mis ületas ka ettevõtte enda seatud sihtvahemikku ehk 430–480 miljonit eurot. Ignitis jagas ka väljavaadet 2024. aastaks, mis näeb ette EBITDA-d vahemikus 440–470 miljonit eurot.

Hüdroakumulatsioonijaam kui konkurentsieelis

Usume, et Ignitise hüdrovarad võimaldavad ettevõttel teenida kõrgeid energiahindu, kuid need ei pälvi investorite väärilist tunnustust (lisaks võimalusele struktureerida sisemisi pikaajalisi elektrienergia ostulepinguid). Peame silmas Kruonise hüdroakumulatsioonijaama, mis madala nõudluse ja odava elektri perioodil pumpab vett 303 ha suurusesse veehoidlasse, tootes elektrit väga soodsalt ning müües tippnõudluse perioodil oluliselt kõrgemal hinnatasemel. Lühidalt öeldes toimib Kruonise hüdroakumulatsioonijaam nõudluse ja pakkumise loomuliku tasakaalustajana, võimaldades Ignitisel ületada roheenergia tootjate traditsioonilised takistused, nagu tuulekiiruste muutumine ja päikesekiirguse varieeruvus.

Kordame investeerimissoovitust „Osta“

Jätsime 2024. aasta korrigeeritud EBITDA ootuse 470 miljonile eurole, mis on ühtlasi Ignitise enda sihtvahemiku (440–470 miljonit eurot) ülemises otsas. Ka pikaajaline korrigeeritud EBITDA prognoos jäi üldjoontes samaks. Säilitame aktsiale osade summa meetodil (SOTP) analüüsitud hinnasihi 33 eurot, mille juures on Ignitise 2024. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7,7-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1-kordne (samas kui normaliseeritud omakapitali tootlus ROE on 10%). Analüüsi koostamise hetkel viitas aktsia turuhind 2023. aasta kasumist makstavate dividendide tootlusele ligi 7% (ca 1,30 eurot aktsia kohta).  Jätkame investeerimissoovitusega „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.03.2024 kell 15:08 ning mis avaldati 04.03.2024 kell 15:08, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.