Avalehele
Infortarilt taas suurepärased tulemused

Infortarilt taas suurepärased tulemused

Infortari avaldatud esimese kvartali EBITDA kasvas aastaga 40,8% ehk 74 miljoni euroni, mis ületas märkimisväärselt meie ootuseid.

Võrreldav EBITDA (ilma 24,7 miljoni euro suuruse kasumita tuletisinstrumentidest) oli 49,3 miljonit eurot ja ületas endiselt meie hinnangut ligikaudu 14 miljoni euro võrra. Näeme edukate tulemuste taga peamiselt edu energiamüügi ärisegmendis.

Infortar laieneb välisturgudel

Eesti Gaas müüs esimeses kvartalis kokku 6,1 TWh energiat, mida on 2,6 TWh võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Soome ja Balti piirkonnas kasvas gaasi tarbimine kütteperioodil 42%, samas kui Infortari piirkondlik gaasimüügi turuosa kasvas 26,4%-ni.

Tõstame ka esile ka edu Poolas, kus kogumüük oli ligi 0,7 TWh (eelmisel aastal kokku 0,2 TWh) ning laienemisplaane Saksamaal, kus ettevõte alustas Rehdeni gaasimahuti täitmist. Tõstame 2024. aasta oodatavat energiamüügimahtu 17,2 TWh-ni (oli 16,3 TWh), mis peegeldab edukat laienemist välisturgudel. Saksa turule sisenemine võib pakkuda meie hinnangute suhtes veelgi kasvupotentsiaali.

Uuendame hinnasihti

Esimese kvartali tulemuste järel jätkame selle aasta EBITDA prognoosiga 149 miljonit eurot (aastane kasv +4%), mis tuleneb peamiselt energia müügimahu suurenemisest. Tõstame oma osade summa meetodil (SOTP) analüüsitud aktsia hinnasihi 45 eurole (oli 40 eurot), mille juures kaupleks ettevõte 8,3-kordse eeldatava 2024. aasta hinna ja kasumi (P/E) suhtarvu juures ning 1,1-kordse hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures (keskmine ROE ca 14%).

Hinnasihi tõus tuleneb peamiselt energiasegmendi võrdlusgrupi väärtussuhtarvude suurenemisest (2024. aasta oodatav mediaan EV/EBITDA on 6,5-kordne, eelmistel perioodidel 6 x). Kordame investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 17.05.2024 kell 16:46 ning mis avaldati 17.05.2024 kell 16:46, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.