Avalehele
Kinnisvaraportfelli ümberhindlus mõjutas tugevalt Baltic Horizoni

Kinnisvaraportfelli ümberhindlus mõjutas tugevalt Baltic Horizoni

Baltic Horizoni teise kvartali puhas renditulu (NRI) kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra ehk 4,3 miljoni euroni. Domus Pro ostu- ja ärikeskuse ning Duetto I ja Duetto II hoonete müügist tuleneva negatiivse mõju kompenseerisid vähenenud kulud, eelkõige madalamate energiahindade tõttu. Samuti aitas kasvule kaasa Läti kaubanduskeskuse Galerija Centrsi suurenenud renditulu. Sellest tulenevalt kasvasid ka renditulud peale haldus- ja ärikulusid eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra, 3,6 miljoni euroni. See tulemus vastas meie ootustele.

Märkimisväärne kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kahjum

Teises kvartalis toimunud Duetto büroohoonete võõrandamise tõttu oli puhaskahjum summas 2,2 miljonit eurot. See ühtlasi vastas ka meie ootustele. Samal ajal tabas meid üllatusena Baltic Horizoni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud lisakahjum summas 14,6 miljonit eurot. Selle peamised põhjused olid projektidest väljumise kapitalisatsioonimäärade muutused ja kaalutud keskmise kapitalihinna (WACC) ülespoole korrigeerimine. Tulenevalt sellest ulatus puhaskahjum tervelt 15 miljoni euroni, samas kui võõrandamisest ja õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjumit arvestamata vähenes puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra ehk 1,2 miljoni euroni. See on üsna lähedal meie prognoositud 1 miljonile eurole.

Korrigeerisime ootuseid

Vähendasime 2023. aasta oodatavat puhast renditulu 10% võrra, 15,4 miljoni euroni ja renditulusid peale haldus- ja ärikulusid 15% võrra, 12,6 miljoni euroni. Selle aasta oodatav puhaskahjum on 13,6 miljonit eurot (varasemalt ootasime 3,4 miljoni euro suurust puhaskasumit), mida eelkõige mõjutab kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus.

Langetasime ka 2024. aasta puhta renditulu ootust 16% ja renditulude (millest on haldus- ja ärikulud maha arvestatud) ootust 20% võrra, vastavalt 15,9 ja 13,2 miljoni euroni. Samas vähendasime 2024. aasta oodatavat puhaskasumit vaid 8% võrra ehk 5,7 miljoni euroni, kuna laenukoormus on tulenevalt varade müügist madalam.

Vähenenud kasumlikkuse tõttu me sel aastal dividendide väljamakset enam ei oota. Ühtlasi langetasime ka 2024. aasta kasumist tehtavat dividendide väljamakse ootust 0,02 eurole osaku kohta (oli 0,04 eurot). Madalamate ootuste taustal vähendasime fondiosaku hinnasihti 0,50 euroni (eelnev 0,55 eurot fondiosaku kohta) ja kordasime investeerimissoovitust „Neutraalne“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 21.08.2023 kell 16:05 ning mis avaldati 21.08.2023 kell 16:05, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.