Avalehele
Kuidas nafta hinnaliikumisest osa saada

Kuidas nafta hinnaliikumisest osa saada

Nafta on oluline ressurss kogu majanduses: seda kasutatakse kütusena transpordisektoris, hoonete kütmisel, elektri tootmisel, aga ka toorainena materjali- ja keemiatööstuses. Seetõttu sõltuvad nafta hinnast omakorda mitmete teiste toodete ja teenuste hinnad.

Nafta hinda näitavad erinevad maailma hinnaindeksid nagu WTI (West Texas Intermediate), Brent, Dubai Crude, Urals jt. WTI kirjeldab USA, Brent aga Euroopa piirkonna nafta hinda.

Lisaks nafta füüsilisele ostmisele ja müümisele, on investoril võimalik hinnaliikumisest osa saada läbi finantsinstrumentide. Professionaalsed turuosalised kauplevad naftaga seotud tuletisinstrumentidega (peamiselt futuurid ja optsioonid), mis üldjuhul ei ole tavainvestorile kättesaadavad ega ole sobilikud oma riskitaseme poolest. Olgugi, et esineb spekuleerimist, on tuletisinstrumentide peamine eesmärk siiski pakkuda turuosalistele nafta hinnariski maandamise võimalust – näiteks saab ettevõte enda naftatoodangu müügihinna tulevikuks fikseerida, vältimaks kahjumit naftahinna langemise korral.

Ettevõtete aktsiad

Kaudselt saab nafta hinna liikumisest osa läbi naftasektori ettevõtete aktsiate. Näiteks üleilmsed suured naftatootjad ja -töötlejad, tootmistehnika ja -teenuste pakkujad (Equinor, Exxon Mobil, Shell, BP, Halliburton, Schlumberger jpt). Iga ettevõtte puhul tasub siiski aru saada, kui suures ulatuses ja mis suunas nafta hind tulemusi mõjutab – mõni ettevõte võidab tõusvast naftahinnast, teisel aga tähendab kõrgem hind hoopis suurenenud kulusid.

Börsil kaubeldavad fondid

Saamaks osa laiemast ringist ettevõtetest korraga, et hajutada oma riske ning vältida üksikaktsiate valimise vaeva, on investoril võimalik osta endale mitmeid ettevõtteid sisaldavaid börsil kaubeldavaid fonde ehk ETFe. Järgnevalt on väljatoodud varade mahult suurimad naftahinnaga seotud ETFid, mille hulgas on nii naftahinna tõusule kui langusele panustavaid, nii võimenduseta kui võimendusega fonde.

Kuidas töötavad võimendusega fondid?

Võimendusega ETF on fond, mis kasutab laenukapitali ja tuletisinstrumente tootluse suurendamiseks. Näiteks kahekordse võimendusega fondid pakuvad alusvara tootlusest umbes kaks korda suuremat tootlust. Samas võib ka kahjum olla kaks korda suurem, kui alusvara liigub vastupidises suunas. Näiteks, kui alusvara tõuseb 1%, tõuseb fond ligikaudu 2%. Kui alusvara langeb 1%, langeb fond ligikaudu 2%.

Võimendusega fondid on aktiivselt juhitud ning seetõttu on nende kulumäär kõrgem. Samuti ei pruugi olla need head investeeringud pikaajaliselt, kuna lühiajalised kõikumised võivad oluliselt mõjutada ETFi tootlust ning seetõttu võib pikaajaliselt vaadatuna jääda kahe- või kolmekordse võimendusega fondi tootlus kahvatumaks kui võrdlusindeksil.

Meelespea

 • Nafta hind on ajalooliselt olnud väga muutlik, aeg-ajalt esineb ka väga kiireid hinnatõuse või langusi. Näiteks langesid mõned WTI naftafutuuride hinnad miinusesse aprillis 2020, suured hinnakõikumised on ohtlikud eelkõige otse naftahinnale panustavate ETFide, eriti võimendusega fondide puhul.
  • Arvestama peab ka valuutariskiga. Nafta kaupleb maailmaturul USA dollarites, seega investor, kelle koduvaluuta on näiteks euro, sõltub lisaks nafta enda hinnale ka euro-dollari vahetuskursist.
  • Kuigi nafta on laialt kasutatav energiaallikas ja tooraine, on tegemist taastumatu loodusvaraga. Nafta tootmine ja kasutamine mõjutab keskkonda negatiivselt läbi looduse ja elupaikade reostamise ning õhu saastamise.

  Jätkusuutlik energia

  Investorile, kelle jaoks on naftaga seotud keskkonnamõju vastuvõetamatu, on alternatiiv panustada jätkusuutliku energia sektorile samuti läbi ettevõtete aktsiate või ETFide. Keskkonnasõbralikumaks võib lugeda päikese- ja tuuleenergia tootjaid, selle sektoriga seotud tehnika ja teenuste pakkujaid. Mõned vanemad ettevõtted, kes kunagi olid näiteks täielikult fossiilsete kütuste tootjad, on juba oma tooteportfelli jätkusuutlike energiatoodetega täiendanud või plaanivad seda lähiajal teha, mõned on isegi lubanud täielikult jätkusuutlikule tootmisele üle minna.

  Näitena mõned suurima turuväärtusega jätkusuutliku energia sektori ettevõtted: NextEra Energy, Canadian Solar, First Solar, Vestas Wind Systems. Kohalikult Balti turult leiab Eesti ettevõtte Enefit Green ja Leedu energiakontserni Ignitis. Järgnevalt on väljatoodud varade mahult suurimad jätkusuutliku energiaga seotud ETFid.


  Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Investeeringu väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.

  Märksõnad: Energia, Investeerimine