Avalehele
Kulda saab ka investeerida läbi ETF-ide

Kulda saab ka investeerida läbi ETF-ide

Kulda investeerimiseks pole vaja osta füüsilist väärismetalli, vaid seda saab teha ka palju lihtsamalt läbi börsil kaubeldavate fondide.

Paberkuld või elektrooniline kuld on mõiste, mis tähendab kulla börsil kaubeldavaid fonde ehk ETF-e (inglise keeles Exchange Traded Fund). Sarnaselt füüsilisele kullale, saab investor osa kulla või teiste väärismetallide turu liikumisest läbi fondiosaku.

Kes plaanib kulda investeerida, võiks kaaluda alljärgnevaid eeliseid, mida pakuvad ETFid võrreldes füüsilise kullaga.

1. Likviidsus

Kulla ETF-id on kaubeldavad suurematel börsidel, mis tähendab, et neid saab osta ja müüa kogu kauplemispäeva jooksul. See muudab investoritele positsioonidesse kiiresti sisenemise ja väljumise lihtsaks võrreldes näiteks füüsilise kullaga, mida võib olla raskem soovitud hinnaga kiiresti müüa.

2. Väiksemad kulud

Kulla ETF-idesse investeerimisega kaasnevad tavaliselt madalamad kulud kui füüsilise kulla ostmise ja hoidmisega. ETF-ide kulud piirduvad tavaliselt haldustasude ja vahendustasudega, mis on sageli väiksemad kui füüsilise kulla omamise kulud.

3. Hajutatus

Kulla ETF-id võimaldavad investoritel oma portfelli mitmekesistada ja hajutada. See investeering võib aidata vähendada riski ja volatiilsust portfellis, eriti majanduslikult ebakindlatel aegadel.

4. Mugavus

Kulla ETF-ide omamine on mugavam võrreldes füüsilise kulla ostmise ja hoidmisega. Kulla ETF-e ei ole vaja füüsiliselt hoiustada, vaid need on turvaliselt investori väärtpaberikontol. See välistab erinevad riskid ja kulud, mis kaasnevad füüsilise kulla hoiustamisega, nagu seifi ja turvaseadmete hankimine.

5. Läbipaistvus

Kulla ETF-id on kohustatud regulaarselt avalikustama oma varasid. Selline läbipaistvus tagab, et investorid on alati teadlikud nende investeeringutest. Samuti pakub see kindlustunnet ETF-i väärtuse ja hallatavate positsioonide osas.

6. Juurdepääsetavus

Kulla ETF-id annavad ka väikeinvestoritele juurdepääsu kullaturule. Kuna ühe ETF-i osaku hind on väiksem võrreldes kullauntsi hinnaga, ei vaja investorid suuri summasid, et kulda investeerida.

7. Professionaalne juhtimine

Kulla ETF-e haldavad professionaalsed fondijuhid, kes püüavad tagada, et fondi tootlus järgiks kulla hinda. Selline professionaalne lähenemine soosib investoreid, kellel ei pruugi olla vajalikke oskusi ise kulla investeeringuid hallata.

8. Kaitse inflatsiooni ja valuutakõikumiste vastu

Kulda peetakse sageli kaitseks inflatsiooni ja valuuta devalveerimise vastu. Investeerides kulla ETF-idesse, saavad investorid potentsiaalselt kaitsta oma ostujõudu ja säilitada oma vara majandusliku ebastabiilsuse ajal.

Võimendusega ETF-id

Suurema riskivalmidusega investoritele on olemas ka kulla võimendusega ETF-id. Võimendusega ETF on fond, mis kasutab finantstuletis- ja võlainstrumente tootluse suurendamiseks. Näiteks kahekordse võimendusega fondid pakuvad alusvara tootlusest kaks korda suuremat tootlust. Samas tuleb ka arvestada, et ka kahjum võib olla kaks korda suurem, kui alusvara liigub vastupidises suunas. Näiteks, kui alusvara tõuseb 1%, tõuseb fond 2%. Kui alusvara langeb 1%, langeb fond 2%.

Võimendusega fondid on aktiivselt juhitud ning seetõttu on nende kulumäär kõrgem. Samuti ei ole need head investeeringud pikaajaliselt, kuna lühiajalised kõikumised võivad oluliselt mõjutada ETFi tootlust ning seetõttu võib pikaajaliselt vaadatuna jääda kahe- või kolmekordse võimendusega fondi tootlus kahvatumaks kui võrdlusindeks.

Kullakaevandajate ETF-id vs füüsilise kulla ETF-id

Mitte kõik kullaga seotud börsil kaubeldavad fondid pole ühesugused. Siinkohal tasuks investoril vahet teha, kas investeerida kullakaevandajate või füüsilise kulla ETF-i.

Kullakaevandajate ETF-id:

 • Investeerivad ettevõtete aktsiatesse, mis tegelevad kulla kaevandamise, uurimise ja tootmisega.
 • ETF-i tulemused sõltuvad sellest, kui hästi läheb kaevandusettevõtetel.
 • Kaevandajad puutuvad kokku erinevate äririskidega nagu kaevandusõnnetused ja regulatiivsed piirangud.
 • On mõjutatavad laiematest aktsiatururiskidest.
 • Üldiselt on kõrgemate kuludega seoses aktsiaportfelli haldamisega.
 • Võivad maksta dividende, kui ETF-i kuuluvad kaevandusettevõtted maksavad dividende.

Füüsilise kulla ETF-id:

 • Omavad alusvarana füüsilisi kullakange.
 • Otseselt mõjutatud kulla spot ehk hetkehinnast.
 • Otsene panus kulla hinnaliikumistele, väiksema volatiilsusega võrreldes kulla kaevandusettevõtete aktsiatega.
 • Kulud on peamiselt seotud kullakangide hoiustamise ja kindlustamisega.
 • Sobivad investorile, kes soovib kaitsta end inflatsiooni või majandusliku ebastabiilsuse vastu.
 • Ei maksa dividende.

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Investeeringu väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Mineviku tootlus ei viita sarnasele tootlusele tulevikus. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.