Avalehele
Kulude kasv avaldas Tallinna Sadama tulemustele tugevat survet

Kulude kasv avaldas Tallinna Sadama tulemustele tugevat survet

Tallinna Sadama neljanda kvartali käive vähenes mullusega võrreldes 1% võrra, 28,2 miljoni euroni, peamiselt madalamate laevatasude (-19,2% võrreldes eelmise aastaga) ja Tallinkiga sõlmitud kompromissist tingitud sadamatasude langetamise tõttu.

Samal ajal kasvasid tegevuskulud aastaga 1,6 miljoni euro võrra (+16% võrreldes mullusega) ning tööjõukulud 1,1 miljoni euro võrra (+20% võrreldes eelmise aastaga). Selle tulemusena langes ettevõtte korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 30% võrra, 8,9 miljoni euroni, mis jäi meie ootustele 14% võrra alla. Oodatust madalam tulemus oli peamiselt seotud ebatõenäoliste nõuete kulu kasvuga (0,8 miljoni euro võrra) ning tulemustasu reservi korrigeerimise ja muude ühekordsete tasudega, mida me ei osanud oodata.

Marginaalid lähitulevikus surve all

„Kolmiklöök“ (kapitalikulukuse, tööjõukulude ning energiahindade järsk kasv) koos madalamate laevakülastuste arvuga avaldasid 2022. aastal Tallinna Sadama kasumimarginaalidele tugevat survet ning me ei oota märkimisväärset taastumist ka käesoleval aastal. Kuigi ootame müügitulu jätkuvat kasvu aastatel 2023-2025, näeme ettevõtte kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali kõikumas vahemikus 46-48%, mis on tunduvalt madalam viimase 10 aasta keskmisest samast näitajast 58%.

Jätsime aktsia hinnasihi muutmata

Tõstsime 2023. aasta müügitulu ootuseid 4% võrra, 125 miljoni euroni, kuna eeldame veidi kiiremat reisijate arvu taastumist. Meie ootuste kohaselt jääb 2023. aasta puhaskasum eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samale tasemele, ehk 26 miljonile eurole. See tähendaks ligi 6,8%-list omakapitali tootlust ROE, jäädes alla viimase 10 aasta keskmisele samale näitajale (umbes 9%). Meie 2022. aasta kasumist tehtav dividendide väljamakse ootus on 0,07 eurot aktsia kohta, mis teeks dividenditootluseks 4,8%.

Tulenevalt madalamatest marginaalidest ja kaubamahtude arengutega seotud ebakindlusest jätsime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,5 eurole, mille kohaselt kaupleks aktsia 9,2-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi EBITDA (EV/EBITDA) suhte juures. See on veidi alla viimase viie aasta keskmise 10,2-kordse sama näitaja väärtuse. Sellest lähtuvalt pidasime aktsia turuhinda õiglaseks ning säilitasime Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 17.03.2023 kell 13:55 ning mis avaldati 17.03.2023 kell 13:55, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.