Avalehele
Kulude kasv mõjutas kolmandas kvartalis Tallinna Vee kasumlikkust

Kulude kasv mõjutas kolmandas kvartalis Tallinna Vee kasumlikkust

Tallinna Vee kolmanda kvartali tulemused vastasid peaaegu täpselt meie ootustele. Tulud kasvasid kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,5% võrra, mis oli peamiselt tingitud müügi kasvust äriklientidele (+3% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga).

Seoses kemikaalide ja elektrihinna kallinemisega (vastavalt +17,5% ehk 0,1 miljonit eurot ja +40% ehk 0,3 miljonit eurot) kasvas ka müüdud toodete ja teenuste kulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,3% ehk 0,8 miljoni euro võrra. Eelneva tulemusena langes brutomarginaal 7,5% või 0,4 miljonit eurot. Seetõttu tõstsime 2021. ja 2022. aasta müüdud toodete ja teenuste kulu ootusi mõlemal aastal võrdselt 1,6 miljoni euro võrra. Kulumieelse ärikasumi EBITDA 3%-line langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli vastavuses meie ootustega.

Tallinna Vesi avaldas investeerimisplaane

Septembrikuus sai valmis reoveepuhasti mehaanilise puhastusetapi uuendamine, mis oli Tallinna Vee viimase kümnendi suurim investeering reoveepuhastisse, maksumusega 7,8 miljonit eurot. Samuti avaldas ettevõte oma investeerimisplaanid lähiaastateks, mistõttu ka meie tõstsime järgnevateks aastateks investeerimisväljaminekute ootusi. Samal ajal aga vähendasime aastate 2022 ja 2023 kasumitest väljamakstavaid dividendiootusi ning ootame, et ettevõte maksab nende aastate eest dividende vastavalt 0,70 ja 0,55 eurot aktsia kohta (varasem ootus oli 0,75 ja 0,60 eurot aktsia kohta).

Kuna 2021-2022 oodatavates tariifides me muudatusi ei teinud, siis meie ootuste kohaselt müügitulu kasv on pigem marginaalne. Samal ajal aga kasvab suure tõenäosusega müüdud toodete ja teenuste kulu, mille tõttu kannatab Tallinna Vee kasumlikkus. Selle tulemusena langetasime oma väljavaateid 2022. ja 2023. aastateks. Pikemas perspektiivis aga usume, et põhivarainvesteeringute tulemusena tõusevad ka tariifid (reguleeritud varade mahu kasvu võttu), mille tõttu ka kulumieelne ärikasum EBITDA stabiliseerub.

Turg hinnastab Tallinna Vee aktsiat ikka veel liiga kõrgelt

Tulenevalt eeltoodust jätame me Tallinna Vee aktsia hinnasihi samaks ehk 12,5 eurot ja seoses kõrgema turuhinnaga kordame oma varasemalt antud Vähenda investeerimissoovitust, väites, et 15,7-kordse 2021. aasta eeldatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhtarvu EV/EBITDA ja 16,5-kordse hinna/kasumi suhtarvu P/E (võttes puhaskasumist välja kasumi eraldise muutusest) juures on Tallinna Vee aktsia turul ülehinnatud.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.11.2021 kell 14:39 ning mis avaldati 08.11.2021 kell 14:40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.