Avalehele
LHV tulemused ületasid järjekordselt ootusi

LHV tulemused ületasid järjekordselt ootusi

Kolmandas kvartalis kasvasid nii LHV Grupi laenuportfell (+6,1% võrreldes eelmise kvartaliga, 2,5 miljardi euroni) kui ka neto intressitulu (+2,9 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga, 25,9 miljoni euroni). Samal ajal nägime ettevõtte tegevuskulude normaliseerumist (-2,6 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga, 15,3 miljoni euroni) ning head varade kvaliteeti (laenude allahindluse kulu 1,4 miljonit eurot, mille tulemusena on riskikulude osakaal neto laenuportfellist vaid 0,2%).

Sellest tulenevalt oli LHV Grupi kolmanda kvartali puhaskasum 16 miljonit eurot (+3,5 miljonit võrreldes eelmise kvartaliga), mis ületas meie ootusi 6%-ga. Omakapitali tootlus ROE paranes eelmise kvartaliga võrreldes 5,5 protsendipunkti võrra, 24,3%-ni.

LHV Pangal on kõrged eesmärgid

LHV Grupi eesmärgiks (visiooniks) on kasvada kümne aastaga Eesti kõige suuremaks ja kasumlikumaks pangaks. Viie aasta perspektiivis on eesmärgiks olla suuruselt teine pank Eestis. Usume, et SEB Pangast (suuruselt teine pank Eestis) suurema turuosa hõlmamine viie aasta jooksul on LHV Pangal saavutatav. See tähendaks LHV Panga laenuportfelli umbes 2,5-kordset kasvu. Meie arvutuste kohaselt saab LHV Pangal olema piisavalt kapitali (mitte riskides CET1 suhtarvu langemisega alla 10,63%), et tõsta oma laenumahtusid soovitud tasemeni.

Tõstsime märkimisväärselt LHV Panga hinnasihti

Tõstsime 2021. ja 2022. aastate puhakasumi ootusi 6-7%, vastavalt 51,2 ja 63,3 miljonile eurole. Meie pikaajalised puhaskasumi ootused on keskmiselt umbes 15% võrra kõrgemad. Muudatuste tulemusena tõstsime LHV Panga aktsia hinnasihi 30 eurolt 49 eurole, mis tähendab, et LHV kaupleb 4,4-kordse eeldatava 2022. aasta ning 3,7-kordse eeldatava 2023. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. 2025. aasta ootuste kohaselt kaupleb LHV veidi madalama 2,6-kordse P/B suhtarvu juures. Suhtarvud peegeldavad head kapitali genereerimise võimekust (omakapitali tootlus ROE ületab 20%) ja LHV Panga kasvupotentsiaali (eeldatav puhakasumi keskmine aastane kasvumäär 26%).

Kuna aktsia turuhind jäi analüüsi väljalaskmisel uuest hinnasihist alla, andsime aktsiale Neutraalse asemel Osta investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 21.10.2021 kell 17:40 ning mis avaldati 21.10.2021 kell 17:41, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.