Avalehele
LHV III kvartali tulemustes oli nii positiivset kui negatiivset

LHV III kvartali tulemustes oli nii positiivset kui negatiivset

Kolmandas kvartalis kasvatas LHV panga laenuportfelli kvartaliga 4.6% ehk 812 miljoni euroni, tõstis netointressi tulusid 0.1 miljoni võrra 9.5 miljoni euro peale ning kasvatas tulusid 0.7 miljoni euro võrra tehingute nõustamiselt. Samas kasvasid eelmise kvartaliga võrreldes laenuprovisjonid 0.3 miljoni euro võrra  1.9 miljoni euri peale, millest ligi 1.2 miljonit eurot oli seotud ühe kliendi laenuga, mida provisjoneeriti juba nii 2017 aastal kui 2018 eelnevatel kvartalitel. Puhaskasum jätkuvatest tegevustest püsis 5 miljoni euro lähedal ja jäi Swedbanki aktsiaanalüüsi ootustele alla 9%-ga. Väljaspool mainitud provisjoneeritud laenu, on laenukahjumid ülejäänud portfelli kohta meie hinnangul suhteliselt madalad.

Eesti Panga statistika piiriüleste ülekannete kohta

Eesti Pank avaldas kokkuvõtvad andmed Eesti kommertspankade piiriüleste rahaülekannete mahu kohta aastatel 2008-2015. Kuigi statistika ei tee järeldusi ülekannete päritolu kohta, saab välja arvutada pankade turuosad piiriüleste ülekannete turul. Meie arvutuste järgi oli LHV turuosa aastatel 2008-2015 1.3% (5.7 miljardit eurot) piiriülestest ülekannetest, mis oli väikseim suuremate Eesti pankade seas, jäädes tugevalt alla näiteks Versobanki Eestist väljuvate ülekannete mahule.

Mõju ootustele väike

Tõstame oma ootustes 2018 laenuprovisjonide kaalu 4.7 miljoni euro pealt  6 miljoni euro peale, mis tõstab laenukahjumite osakaalu 0.8%-le 0.6%-lt. Seetõttu langetame 2018 puhaskasumi ootust 3% võrra 19.8 miljoni euro peale. Pikemaajalisi puhaskasumi ootuseid muutsime vähe. Seetõttu jätsime hinnasihi 12.4 miljoni euro peale, mille juures kaupleks LHV aktsia 2.6x raamatupidamisväärtuse juures (P/B suhe). Meie hinnangul oli LHV aktsia analüüsiraporti väljalaskmise ajal õiglaselt hinnatud ja jätsime soovituse Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 25.10.2018 kell 10.35, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Investor, LHV Grupp