Avalehele
Lisavõimalused rahakogumiseks: Tutvustame nelja uut Roburi investeerimisfondi

Lisavõimalused rahakogumiseks: Tutvustame nelja uut Roburi investeerimisfondi

Aina enam eestlasi paneb oma raha kasvama investeerimise teel. Seda tõestab Swedbank Eesti klientide poolt eelmisel aastal 10 000 piiri ületanud ja kokkuvõttes kahekordistunud väärtpaberikontode avamiste arv, mis on igasuguse investeerimise eeldus. Seoses suureneva nõudlusega tutvustab Swedbank Eestis nelja uut tasakaalustatud portfelliga Robur Savings Funds investeerimisfondi.

Swedbank Robur on üks juhtivatest varahaldusettevõtetest Põhja-Euroopas ja ühtlasi suurim fondihaldur Rootsis. Swedbank Robur teenindab rohkem kui nelja miljonit era ja äriklienti  ja juhib tänase seisuga enam kui 166 miljardi euro väärtuses investeeringuid.

Tänavu veebruaris muutis Swedbank Eesti investoritele kättesaadavaks 12 Roburi juhtivat fondi. Tänasest alates lisasime portfelli neli uut Swedbank Robur Savings investeerimisfondi.

Lihtne, jätkusuutlik ja uuenduslik investeerimisfilosoofia

Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks. Roburi investeerimisfilosoofia on rajatud fundamentaalanalüüsile ja riskikontrollile. Nagu kõik teised Swedbank Roburi investeerimisfondid, on ka Savings Funds fondide tegevus kooskõlas Swedbanki jätkusuutliku väärtusloome põhimõtetega. Meie eesmärgiks on tagada klientidele pikaajaline tootlus, panustades samal ajal ka ühiskonna ja keskkonna arengusse.

Savings Funds investeerimisfondide raames keskendume varadele, mis lõikavad kasu digitaliseerumisest ja üleminekust rohelisele majandusele. Investeeringute kavandamisel võetakse muuhulgas arvesse maailma elanikkonna kasvu ning linnaelanike ja keskklassi tarbijate arvu suurenemist

Kõigi Roburi fondide, sealhulgas Savings Funds investeerimisfondide, juures on välistatud investeeringud ettevõtetesse, mis toodavad fossiilkütuseid, v.a juhul, kui sellistel ettevõtetel on selge rohelise ülemineku strateegia. Roburi fondidest on välja jäetud relvade tootmise ja levitamisega seotud ettevõtted ning pornograafia, tubaka ja kanepiga tegelevad ettevõtted.

Kõigi Roburi fondide strateegia järgib rangelt 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkuleppeid.

Kuidas Swedbank Robur Savings Funds fondid töötavad?

Swedbank Robur Savings Funds on fondifondid. Fondifondide investeerimisportfellid koosnevad teiste fondide portfellidest. Selline lähenemine aitab investeeringuid hajutada ning riske maandada.

Swedbank Robur Savings Funds fonde on neli: Swedbank Robur Savings Fund 10, 30, 60 ja 100. Need numbrid tähistavad aktsiafondide osakaalu konkreetse fondi portfellis. Teisisõnu, see number näitab, kui suure osa konkreetsest investeerimisfondist moodustavad aktsiad – 10%, 30%, 60% või 100%. Näiteks, Swedbank Robur Savings Fund 30 koosneb 30% ulatuses aktsiavaradest. Ülejäänud 70% fondi portfellidest koosneb (peamiselt Euroopa) ettevõtete ja valitsuste võlakirjadest. Swedbank Robur Savings Funds fondide aktsiavarad koosnevad peaasjalikult teistest Swedbank Roburi aktsiafondidest.

Erinevate riskiprofiilidega mitmekesine fondi pakkumine

Neil neljal Swedbank Roburi investeerimisfondil on erinev varade struktuur ja erinevad riskiprofiilid. Reeglina loetakse surema aktsiavarade osakaaluga fonde riskantsemateks, sest turu volatiilsus mõjutab neid teistest enam.

Savings Fund 10 on tasakaalustatud portfelliga fondifond. Fondivaradest 10% on paigutatud aktsiatesse, 32% ettevõtete võlakirjadesse ja 52% valitsuste võlakirjadesse. Fondivaradest suurimad on Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price, JP Morgan EMU ja Eonia TR indeksite koosseisu kuuluvad võlakirjad.

Savings Fund 30 on tasakaalustatud portfelliga fondifond. Fondivaradest 30% on paigutatud aktsiatesse, 29% ettevõtete võlakirjadesse ja 41% valitsuste võlakirjadesse. Fondivaradest suurimad on Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price ja JP Morgan EMU indeksite koosseisu kuuluvad võlakirjad ning MSCI Europe Net ja MSCI USA Net indeksite koosseisu kuuluvad aktsiad.

Savings Fund 60 on tasakaalustatud portfelliga fondifond. Fondivaradest 60% on paigutatud aktsiatesse, 17% ettevõtete võlakirjadesse ja 23% valitsuste võlakirjadesse. Fondivaradest suurimad on MSCI Europe Net ja MSCI USA Net indeksite koosseisu kuuluvad aktsiad ning Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price ja JP Morgan EMU indeksite koosseisu kuuluvad võlakirjad.

Savings Fund 100 on tasakaalustatud portfelliga fondifond. 100% fondivaradest on paigutatud aktsiatesse. Fondivaradest suurimad on MSCI Europe Net, MSCI USA Net, MSCI Japan Net ja MSCI Emerging Markets Net indeksite koosseisu kuuluvad aktsiad.

Käesolevas artiklis esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid.  Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame tungivalt konsulteerida Swedbanki esindajatega ja kaaluda kõiki investeerimisega seotud riske.