Avalehele
Merko tulemused ületasid ootuseid

Merko tulemused ületasid ootuseid

Merko neljanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 27% võrra, 143 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 10% võrra. Rekordilise korterite müügimahu toel kasvas brutokasum 22,6 miljoni euroni, samal ajal oli brutomarginaal 15,7% (18% eelmise aasta neljandas kvartalis).

Ettevõtte kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaal paranes eelmise kvartaliga võrreldes 2,3 protsendipunkti võrra 12%-ni ning raporteeritud EBITDA (17 miljonit eurot) ületas meie ootuseid 27,5% võrra. Merko puhaskasum neljandas kvartalis kasvas aastaga 27% võrra, 17,6 miljoni euroni ja ületas meie ennustusi 51% võrra, peamiselt oodatust kõrgemate finantstulude tõttu.

Investeeringud korteriarenduse valdkonnas on ära tasunud

Neljandas kvartalis kasvas Kinnisvaraarenduse segmendi müügitulu mullusega võrreldes 81,5% võrra, 82 miljoni euroni. Seejuures müüdi kvartali jooksul rekordilised 467 korterit. Neljanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil ehituses 1207 korterit, millest suur osa peaks valmima 2023. aasta jooksul. Seega ootame Kinnisvaraarenduse segmendis soliidseid tulemusi ka käesoleval aastal, kuigi turg on mõnevõrra nõrgenenud.

Jätsime hinnasihi muutmata

Vähendasime 2023-2024. aastate oodatavat müügitulu vastavalt 407 miljoni euroni (oli 416 miljonit eurot) ja 369 miljoni euroni (oli 419 miljonit eurot), peegeldades aeglustuvat uute arendusprojektide käivitamise tempot. Samal ajal tõstsime 2023. aasta netomarginaali ootust 1,1 protsendipunkti võrra, kuna sisendhindades on toimunud teatav stabiliseerumine ning avatud eelarvega lepingud võimaldavad klientidele tegelike kulude põhjal arveid esitada.

Kokkuvõttes jätame kompromissina madalamate müügituluootuste ning kõrgema kasumlikkuse vahel Merko sihthinna 15,6 eurole, mille kohaselt kaupleb aktsia 8,2-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhte juures, mis on ühtlasi ka lähedal ettevõtte sama näitaja 10 aasta keskmisele väärtusele.

Säilitasime aktsiale Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.02.2023 kell 16:21 ning mis avaldati 22.02.2023 kell 16:21, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.