Avalehele
Mille poolest erinevad indeksfondid?  

Mille poolest erinevad indeksfondid?  

Võrdse kaaluga indeks (ingl. k equal-weighted index) on aktsiaturu indeks, mis koosneb börsil kaubeldavatest aktsiatest, millel kõigil on indeksis võrdne osakaal.

Tuues näiteks aktsiaindeksi S&P 500, siis suurema osa indeksi väärtusest määravad kümme suurimat ettevõtet. Sama saab öelda ka Nasdaq indeksi kohta, kus käputäis ettevõtteid nagu Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta ja Tesla määravad indeksi suuna.

Investeeringute maailmas on standardiks saanud indeksfondid, mis koosnevad erineva turuväärtusega aktsiatest. Sellised indeksfondid investeerivad rohkem suurema turuväärtusega aktsiatesse ja seetõttu eelistatakse indeksis just suurimaid ettevõtteid.

Sellest saab järeldada, et võrdsete kaaludega indeksi väärtust arvutatakse hoopis teistmoodi ning see erineb oluliselt traditsioonilisest turuväärtuse kaaluga indeksist.

Müüakse võitjaid, ostetakse kaotajaid

Võrdse kaaluga indeksi põhimõte võib aktsiate ostmisel ja müümisel tunduda mõnevõrra vastuoluline, kuna müüakse enda indeksi tõusjad ja ostetakse langejad. Seda põhjusel, et säilitada indeksis aktsiate võrdne tasakaal aktsiate.

Traditsioonilised indeksfondid säilitavad vastupidiselt oma positsiooni aktsias, kui see peaks tõusma, andes sellele veel suurema osakaalu indeksis. Kui mõne ettevõtte aktsia peaks indeksis aga langema, investeeritakse sellesse vähem ning aktsia osakaal indeksis kahaneb veelgi.

Väikefirmade võim

Võrdse kaaluga indeksid soosivad väikese turuväärtusega ettevõtteid, kuna annavad neile indeksis sama suure tähtsuse kui suure turuväärtusega ettevõtted. See tähendab, et isegi väikseima turuväärtusega ettevõtted saavad võrdse kaaluga indeksis rohkem võimu, kui nad saaksid seda traditsioonilises indeksfondis.

Kokkuvõte

Aktsiaindekseid võib vaadelda kahte moodi:

  1. turuväärtuse järgi, mis on praegu levinuim viis
  2. võrdse kaalu järgi, mis on täiendav viis.

Vaadates indekseid turuväärtuse järgi, siis torkavad kohe silma teatud ettevõtted, millel on indeksis suur osakaal, moodustades seega olulise protsendi indeksi kaalust. See tähendab, et suur osa indeksi tulemusest sõltub väheste ettevõtete tulemustest.

Võrdse kaaluga indeks

Eelised:

  • rohkem hajutatud, võrreldes sellega, kui indeksis domineerivad ainult mõned suure turuväärtusega ettevõtted;
  • loomult väärtuspõhine, mida paljud turuanalüütikud ja investorid peavad üheks parimaks investeerimisstrateegiaks.

Miinused:

  • on kõikuvam ning võib langusperioodidel järsemalt kukkuda (mitte võrdse kaaluga indeksid on vastupidiselt rohkem investeerinud suure turuväärtusega nn blue-chip ehk kvaliteetaktsiatesse, mis on karuturgude ajal olnud stabiilsemad);
  • on portfelli kõrgema käibemääraga ning seetõttu on ka fondi kulud suuremad.

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Investeeringu  väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Mineviku tootlus ei viita sarnasele tootlusele tulevikus.