Avalehele
Mis on selle aasta suurim trend investeerimismaailmas?

Mis on selle aasta suurim trend investeerimismaailmas?

Üha rohkem inimesi eelistab valmislahendusi võrreldes otseinvesteerimisega näiteks aktsiatesse või võlakirjadesse. Milline on hetkel Eesti investorite kõige eelistatuim investeerimisviis?

Selle aasta esimese viie kuuga kasvas Eesti Swedbankis fondidesse investeerijate arv 23%. Teistes Balti riikides on uute fondiinvestorite kasv olnud isegi veel võimsam – Lätis 50% ja Leedus isegi 85%.

Tänavu maikuu lõpuks investeerib Baltimaades investeerimisfondidesse Swedbanki kaudu sama palju kliente kui üksikaktsiatesse. Kuni selle ajani valiti palju sagedamini aktsiaid. “Investorite, eriti aga oma investeerimistee alguses olevate investeerijate jaoks pole teab mis lihtne ülesanne leida ja valida ettevõtteid, kuhu investeerida. Fondidesse investeerimine annab aga võimaluse emitendi riski minimeerida, kuna investeeringuid saab teha paljudesse ettevõtetesse ühekorraga,” tõdeb Swedbanki investeerimise valdkonna juht Kadi Tõnismaa. „Nii saab ka juba esimesi samme tegev investor rakendada reaalsusse ühe olulise investeerimissoovituse – hajutada rahapaigutust.“ Investeerimisfondide järel teisena on kasvanud võlakirjainvestorite arv (+9%), kolmandana ETF-ide osanike hulk (+8%) ning hetkel kõige tagasihoidlikumalt on suurenenud aktsiainvestorite arvukus.

Fondide menu tagamaad

Üks populaarsemaid investeerimisvalikuid Swedbanki klientide hulgas on Roburi fondid. Peamine põhjus on see, et neisse fondidesse on ülimalt jõukohane investeerimist alustada. „Igaühel on võimalik saada investoriks, olgu tal parasjagu taskus 1, 10 või 10 000 eurot. Endale sobivate  sammudega on fondidesse investeerimist võimalik jätkata pikaajaliselt ning saada seeläbi osa pikaajalise investori võimsaimaist relvast – liitintressist. Mida aeg edasi, seda suurem on liitintressi mõju. Tänu selle kutsuvadki finantseksperdid liitintressi kaheksandaks maailmaimeks,“ kinnitab Kadi Tõnismaa. 

Roburi fondidesse investeerides ei kaasne liigseid lisakulusid – fondide hoidmine ja nendega tehtavad tehingud on tasuta. Fondidesse investeerimise saab investor hõlpsalt automatiseerida, mille tõttu pole vajadust pidevalt mõelda, millal, kuhu ja kui palju oma raha investeerida.

Ka fondide valik on väga lai, nii et igaüks võib leida nende hulgast endale sobivaima, valides kas kindla regiooni, sektori või südamelähedase ja potentsiaalika valdkonna järgi. Kui konkreetset eelistust pole, on võimalik valida ka laiapõhjaline globaalne fond.

Mõistagi käib fondidega kaasas samasugune risk nagu ka teiste investeeringutega. Investeerimisfondi osakute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Kuna fonde on eri tüüpi, saab arvestada ka oma riskitaluvusega. Ühed fondid investeerivad ainult aktsiatesse, teised võlakirjadesse ning kolmandate investeeringud jaotuvad mitme varaklassi vahel. Üldjuhul kehtib printsiip, mida suurem on aktsiate osakaal, seda riskantsem, kuid selle võrra võib ka oodatav tulusus olla suurem.

Rohkem raha investeeringuteks

Investeerimisega alustada pole kunagi hilja, kuid investeerimise kuldsoovituse järgi on kasulik alustada sellega pigem varem kui hiljem, teha regulaarseid investeeringuid ning keskenduda pikaajalisele investeerimisele.

Swedbanki statistika näitab, et kõige kiiremini kasvabki just noorte, alla 25-aastaste  investorite hulk. Nii nagu rohkem inimesi jõuab investeerimise juurde, kasvavad ka investeeringute mahud. Selle aasta esimese viie kuuga kasvas Eesti Swedbankis fondiinvesteeringute maht üle kolme korra (201%), Leedus kaks korda (100%) ning Lätis isegi üle viie korra (419%).  

Võrreldes teiste investeerimistoodetega (nt pensioni kolmas sammas, lapsele kogumine), liigutavad investorid suuremad summad just investeeringutesse.

Investeerimisteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Investeerimisfonde valitseb Swedbank Robur Fonder AB. Tutvu fondide põhiteabe ja prospektiga aadressil swedbank.ee. Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid.