Avalehele
Neljanda kvartali kasvanud kulud vähendasid Silvano FG kasumit

Neljanda kvartali kasvanud kulud vähendasid Silvano FG kasumit

Silvano neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,3% võrra, kuni 9,8 miljoni euroni ja seda suuresti tänu paranenud müügitulemustele Venemaal ja Valgevenes. Raporteeritud müügitulud ületasid meie ootuseid 4,6% võrra.

Müüdud toodangu kulu kasvas neljandas kvartalis aastaga 51,9% võrra, 5,5 miljoni euroni, mille tõttu brutokasumi marginaal langes 58,6%-lt 2020. aasta neljandas kvartalis 44,1%-le 2021. aasta neljandas kvartalis. Müüdud toodangu kulu kasv oli meie hinnangul peamiselt tingitud suurematest tööjõukuludest ning kõrgematest materjalihindadest. Ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA kukkus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 51,2% võrra, 1,5 miljoni euroni, mis jäi 51,2% meie ootustele alla.

Püüdsime tõlgendada turuootuseid

Võttes arvesse praegust ebakindlat majanduslikku olukorda, kus ei ole võimalik ennustada Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide mõju, sõjategevuse kestust Ukrainas ja selle tulemusi, ei olnud me võimelised prognoosima ettevõtte tulevasi finantstulemusi. Selle asemel proovisime me aru saada, mida analüüsi koostamise hetke turuhind endas sisaldas. Seetõttu võtsime me analüüsi koostamise hetke turuhinna (0,85 eurot) ja püüdsime turuosaliste ootuseid kohandada meie diskonteeritud rahavoogude mudelisse selliselt, et tulemus võrduks turuhinnaga.

Võtsime maha nii aktsia hinnasihi kui ka investeerimissoovituse

Viisime läbi tagurpidi arvutuse turuhinnas sisalduvate finantsnäitajate leidmiseks, et aru saada, millest koosneb 0,38 euro suurune ettevõtte väärtus aktsia kohta.  (aktsia hinnast on netoraha hulk, 0,47 eurot aktsia kohta) Kuna turu ootuste kohaselt on ettevõtte tulevased rahavood positiivsed, siis meie hinnangul on turuootus, et ettevõtte kulumieelne ärikasum aastatel 2022-2024 on ligikaudu 6 miljonit eurot aastas.

Kuna me ei suuda praeguses ebakindlas olukorras välja anda usaldusväärsemat väljavaadet SFG finantside kohta, ei ole me ka võimelised määrama SFG aktsiale hinnasihti ega ka investeerimissoovitust. Seetõttu võtsime me maha nii SFG aktsia hinnasihi (eelnevalt 2,5 eurot aktsia kohta) kui ka investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.03.2022 kell 17:50 ning. See avaldati 11.03.2022 kell 17:50, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.