Avalehele
Novaturas üllatas tugevate tulemustega

Novaturas üllatas tugevate tulemustega

Novaturas teenindas tänu suuremale hulgale reisipakkumistele ning endiselt tugevale nõudlusele esimeses kvartalis 38 100 klienti, mis on 4,7% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasvas aastaga 35,4% võrra, 39,6 miljoni euroni, millele aitas kaasa 28% võrra kõrgem keskmine reisipakettide hind, kuid peamiselt tänu madalamale kütusekulule ja muutustele sihtkohtade pakkumises.

Ettevõtte brutokasum kasvas aastaga muljetavaldavalt 127,4% võrra, 6,2 miljoni euroni, mis tähendab viimase kahe aasta kõrgeimat brutomarginaali (15,8%). Tänu müügitulu kasvule ja tugevale brutomarginaalile, suurenesid ka kulumieelne ärikasum EBITDA ja puhaskasum 2,7 miljoni euro võrra, vastavalt 2,6 miljoni euroni ja 2,3 miljoni euroni. Esimese kvartali tulemused ületasid meie ootuseid märkimisväärselt.

Uus strateegia 2023-2025 aastateks

Ettevõtte uus äristrateegia 2023-2025 aastateks seab fookusesse jõupingutused digitaliseerimiseks, mis ootuste kohaselt võimaldab Novaturasel säilitada konkurentsieelise, luua reisijatele täiendavaid mugavusi ning laiendada valikuid. Peamised tehnoloogilised arendused hõlmavad uut veebilehte, dünaamilist paketilahendust (lendude ja hotellide pakkumiste koondamine, et tagada suurem mitmekesisus) ja algoritmilist hinnakujundust. Uue strateegia eesmärk on kasvatada EBITDA-d 5-8 miljoni euroni ning saavutada EBITDA marginaal 3-5%.

Tõstsime Novaturase aktsia hinnasihti

Tõstsime 2023. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit veerandi võrra, 5 miljoni euroni ja puhaskasumit kolmandiku võrra, 3,2 miljoni euroni, mis mõlemad jäävad Novaturase enda eesmärgiks seatud vahemikku.

Tänu kõrgematele ootustele tõstsime Novaturase aktsia hinnasihi 4,5 eurole (oli 3,6 eurot), mille juures on 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 8-kordne ja hinna/kasumi (P/E) suhtarv 11-kordne.

Analüüsi koostamise hetkel hindas turg Novaturase aktsiat 5,9-kordse 2023. aasta oodatava EV/EBITDA ja 7,8-kordse P/E suhtarvude juures, mis ei peegelda õiglaselt ettevõtte märkimisväärset potentsiaali. Andsime aktsiale investeerimissoovituse Osta (oli Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 12.06.2023 kell 12:16 ning mis avaldati 12.06.2023 kell 12:16, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.