Avalehele
Novaturaselt teises kvartalis oodatust tugevamad tulemused

Novaturaselt teises kvartalis oodatust tugevamad tulemused

Novaturas teenindas teises kvartalis 86 300 klienti, mida on 6,3% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas tuleb arvestada kõrge võrdlusbaasiga, sest 2022. aasta mais suurendasid müügimahtusid nüüdseks turult kadunud Kidy Touri broneeringud. Sellegipoolest püsis müügitulu mullusega võrreldes samal tasemel – 62,9 miljonit eurot, kuna keskmine tulu reisija kohta suurenes ligikaudu 8% võrra. Samal ajal kasvas brutokasum aastaga 84,4% võrra ehk 9,4 miljoni euroni. Selle tulemusena oli brutomarginaal 15% ehk tunduvalt kõrgem meie 10,5%-lisest ootusest. Ka kulumieelne ärikasum EBITDA ning puhaskasum paranesid ligi 4 miljoni euro võrra, vastavalt 3,2 miljoni euroni ja 2,5 miljoni euroni ning ületasid märkimisväärselt meie ootuseid. 

Novaturasel on selge konkurentsieelis

Perioodi jooksul kasvas märkimisväärselt konkurents Türgi sihtkoha pärast. Novaturas reageeris turutingimustele hästi, vähendades oma Türgi reiside pakkumisi ning suurendades pakkumist kasumlikumasse Montenegro sihtkohta.

See väljendab selgelt Novaturase konkurentsieelist – võimet kasutada oma mastaapi (juhtiv turuosa sisuliselt oligopoolsel turul) ja konkurentsitut haaret (kõige laiem sihtkohtade portfell Baltikumi regioonis), et suvepakkumisi kiirelt kohandada.

Atraktiivne dividenditootlus

Tõstsime 2023. aasta EBITDA ootust 38% võrra, 7 miljoni euroni ning puhaskasumi ootust ligi 45% võrra, 4,7 miljoni euroni. Mõlemad ootused jäävad Novaturase enda eesmärgiks seatud vahemikku. Tõstsime ka 2024. aasta EBITDA ja puhaskasumi ootuseid 5–8% võrra, samas jätsime muutmata pikaajalised prognoosid. Novaturase aktsia diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva hinnasihi jätsime 4,5 eurole, mille juures on selle aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 5,1-kordne ja aktsia hinna/kasumi (P/E) suhtarv 7,5-kordne.

Veelgi olulisem on märkida, et eeldame Novaturaselt järgmisel aastal dividendimaksete taastamist (0,42 eurot aktsia kohta ehk 70% puhaskasumist), mis annab dividenditootluseks atraktiivse 12%. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 31.08.2023 kell 9:34 ning mis avaldati 31.08.2023 kell 9:34, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.