Avalehele
Aktsiaturg: reisijateveo maht püsib Tallinkil stabiilsena

Aktsiaturg: reisijateveo maht püsib Tallinkil stabiilsena

Tallinki reisijate arv kahanes detsembris 2017. aastaga võrreldes 0.5% võrra ja kaubaveoühikute arv 4.4% võrra. Reisijate arv 2018. aastal kokku jäi 2017. aastaga võrreldes samaks, kuid kaubavedu kasvas 5.7%. Suurima kasvuga segment 2018 aastal oli Läti-Rootsi, kus reisijate arv kasvas 7%, samal ajal kui muude segmentide reisijate arv oli sarnane 2017. aastaga. Rootsi-Soome segmendi reisijateveo kahanemine 2.4% võrra on peamiselt seletatav ML Baltic Princessi 68-päevase hooldusremondiga esimeses kvartalis. Kaubavedu kasvas kõikides segmentides, kuna kaubavahetus Skandinaavia ja Läänemere idakalda vahel jätkuvalt kasvab.

Ootame Tallinkile stabiilset 2019. aastat

2019. aastal ootame Tallinkile eelmise aasta trendide jätkumist. Riia-Stockholmi liinile, mis eelmisel aastal tegi liini reisijateveo rekordi, ootame reisijate arvu kasvuks 3%. Sarnaselt Tallinna-Stockholmi liinile opereerib Tallink Riia-Stockholmi liinil kahte laeva, kuid Lätist väljuval liinil oli eelmisel aastal endiselt ligi veerandi võrra vähem reisijaid. Muudel liinidel reisijate arvu kasvu me 2019. aastal ei oota. Eesti-Soome segmendis langetasime kasvuootuse 0%-le, kuna Viking Line teatas vedude arvu suurendamisest alates aprillist laevaga Viking XPRS.

Aktsia hind on meie hinnangul õiglase hinna lähedal

Neljanda kvartali statistika jäi meie ootustele alla, mille tõttu langetasime ka 2019-20 veomahtude ootusi. Seetõttu langetasime 2019-20 käibeootusi ligi 1% võrra. 2019 oodatava kulumieelse ärikasumi EBITDA langetasime EUR 134m-ni (EUR 142m) ning 2020 oodatava EBITDA EUR 143m-ni (EUR 144m), mille tõttu korrigeerisime Tallinki hinnasihi EUR 1.05-le (EUR 1.1). Kuigi Tallinki käive püsib meie ootuste järgi lähiaastatel stabiilsena, siis kuluinflatsioon mõjub negatiivselt ettevõtte EBITDA-le. Meie hinnangul on Tallinki aktsia lähedal oma õiglasele väärtusele ja seetõttu langetasime Tallinki investeerimissoovituse Neutraalseks (eelmine soovitus oli Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 09.01.2019 kell 17.39, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Investor, Tallink