Avalehele
Šiauliai Panga aktsia langes vaatamata neljanda kvartali headele tulemustele

Šiauliai Panga aktsia langes vaatamata neljanda kvartali headele tulemustele

Šiauliai Panga neljanda kvartali näitajad olid igati head, et tõsta aktsia hinda. Silmnähtavalt kasvanud laenuportfell (+3,4% võrreldes eelmise kvartaliga), märkimisväärselt kõrgem neto intressitulu (+1,4 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga), stabiilne neto teenustasutulu ja komisjonitulu. Lisaks soliidne varade kvaliteet ning igati korralik omakapitali tootlus ROE, mis oli neljandas kvartalis 10,7% (12,4% 2021. aastal).

Samas aktsia hind turul Vene-Ukraina sõja poolt põhjustatud suurenenud ebakindluse tõttu hoopis langes. Kuna andmeid sõja mõjude kohta pangale oli vähe, siis võtsime kristallkuuli ja üritasime tõlgendada, mida aktsia turuhind peegeldab.

Peame turuootuseid vähetõenäoliseks

Meie analüüsi välja andmise hetkeks oli Šiauliai Panga aktsia hind langenud alates 23. veebruarist ligikaudu 18%, mille tõttu oli 2022. aasta eeldatav hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) suhe langenud 0,81-kordseks. Eeldusest, et turul oli õigus ja P/B 0,8-kordne suhe oli õigustatud, tuletasime me, et turg ootas kas Šiauliai Panga omakapitali tootluse ROE langemist ligikaudu 3-4 protsendipunkti võrra või omakapitali hinna tõusu ligikaudu 3-4 protsendipunkti võrra. Või kombinatsiooni mõlemast. Meie hinnangul on mõlema stsenaariumi täitumine raskesti usutav.

Tõstsime kapitali hinda

Muutsime oma 2022.-2024. aastate puhaskasumi ootuseid vaid marginaalselt. Meie 2022. aasta oodatav ROE oleks 12,3%, mis on peaaegu võrreldav 2021. aasta jätkuvate tegevuste ROE-ga 12,4%, samal ajal kui pikaajaline ROE jääb ligikaudu 11-12% tasemele.

Leidsime ka, et mõningane kapitali hinna tõstmine on õigustatud. Tõstsime omakapitali hinda 9%-lt 11%-le (+2 protsendipunkti vs turuhinnas sisalduv 3-4 protsendipunkti). Kokkuvõttes langetasime me aktsia hinnasihi 1,00 eurolt 0,80 eurole. Vaatamata sellele kordame me aktsiale investeerimissoovitust Osta, kuna usume, et turuootused on liialt pessimistlikud.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.03.2022 kell 09:59 ning mis avaldati 09.03.2022 kell 09:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.