Avalehele
Šiauliai Panga tulemused jätkuvalt paranevad

Šiauliai Panga tulemused jätkuvalt paranevad

Kolmandas kvartalis kasvasid nii Šiauliai Panga laenuportfell (+6,5% võrreldes eelmise kvartaliga) kui ka turuosa (meie arvutuste järgi +0,2 protsendipunkti võrreldes eelmise kvartaliga). Samuti teenis Šiauliai Pank kõrgemat neto intressitulu (+1,2 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga), panga varade kvaliteet oli väga hea (0,3 miljoni euro ulatuses laenude allahindluskulu tagasipööramine) ning omakapitali tootlus ROE soliidne 12,4%.

Lisaks laenas Šiauliai Pank perioodi lõpus Euroopa Keskpanga (EKP) suunatud pikaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO III) kaudu 480 miljonit eurot, mille tulemusena tulevikus pank teenib suuremat intressitulu. Kokkuvõttes võib öelda, et juba oluliselt paranenud Šiauliai Panga tulemused võiksid meie hinnangul paraneda veelgi.

Toetav taustsüsteem

Leedu Keskpanga andmetel kasvas 2021. aasta esimese üheksa kuuga Leedu laenuturg 8,3% võrra 21,6 miljardi euroni, seda nii ärilaenude (+7,2%) kui ka kodumajapidamiste laenude (+7,9%) kasvu tõttu. Kiirelt taastuv majandus julgustas ettevõtteid rohkem investeerima ning õitsev kinnisvarasektor kasvatas nõudlust eluasemelaenude järgi. Väidame, et jätkuvalt toetav makromajanduslik taustsüsteem soosib ka edasist laenamise kasvu, kuigi ootame selle teatavat aeglustumist.

Tõstsime veidi oma ootusi

Veidi kõrgema neto intressitulu (+2%), madalama neto teenus- ja komisjonitasude tulu (-4%) ja silmnähtavalt madala riskikulu (-38%) tõttu jätsime kolmanda kvartali tulemuste järgselt 2021. aasta jätkuvate tegevuste puhaskasumi ootuse samaks, 47 miljonile eurole. Samal ajal tõstsime 2022. aasta puhaskasumi ootusi 3%, seda suuresti tänu kõrgemale oodatavale neto intressitulule (+4%). Meie ootuste kohaselt oleks 2021.-2023. aastatel omakapitali tootlus ROE ligikaudu 12%.

Veidi kõrgemate ootuste tõttu tõstsime aktsia hinnasihi 1,0 eurole (oli 0,95 eurot). Selle hinnasihi juures on aktsia hinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B 1,5-kordne, samas analüüsi väljaandmisel oli sama suhtarv turuhinna juures 1,1-kordne. Seetõttu kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 05.11.2021 kell 15:40 ning mis avaldati 05.11.2021 kell 15:40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.