Avalehele
Šiauliai Pangal esimeses kvartalis korralikud tulemused

Šiauliai Pangal esimeses kvartalis korralikud tulemused

Šiauliai Pangal kaasnes esimeses kvartalis tugeva laenuportfelli kasvu (+5,1% võrreldes eelmise kvartaliga), stabiilse neto intressitulu (-0,2 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga) ning mõõdukalt paranenud neto teenustasu- ja komisjonituluga (+0,1 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga) normaliseerunud varade kvaliteet. Selle tulemuseks oli 11,1 miljoni euro suurune (+0,4 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga) puhaskasum, mis ületas veidi meie ootuseid.

Meie arvutuste kohaselt paranes omakapitali tootlus ROE võrreldes eelmise kvartaliga 0,4 protsendipunkti võrra, 11,1%-ni. Meie hinnangul on Šiauliai Pank praeguses makrokeskkonnas suhteliselt hästi positsioneeritud.

Šiauliai Pank avaldas oma eesmärgid

Šiauliai Panga 2022. aasta eesmärk on hoida laenukahjumite suhe netolaenudesse alla 0,4%, mis tähendab paremat väljavaadet ülejäänud aastaks peale I kvartalis raporteeritud vastava näitaja 0,5%-list väärtust. Lisaks on panga ootus, et kulude-tulude suhe jääks alla 46,5% ja kapitali adekvaatsuse määr üle 17%. Selle tulemusena peaks omakapitali tootlus ROE ületama 12,1% (esimeses kvartalis 11,5%).

Kuigi laenuportfelli kasvueesmärki otseselt ei seatud, viitavad eeltoodud eesmärgid laenamise kasvu 10-15 aastaste teismeliste hulgas, võrreldes 19,5%-ga 2021. aastal.

Muutsime vähesel määral oma ootuseid

Jätsime 2022. aasta puhaskasumi ootuse samaks (51,9 miljonit eurot), kuid tõstsime pikaajalist puhaskasumi ootust 2% võrra, peamiselt peegeldamaks oodatavat intressimäärade tõstmist Euroopa Keskpanga poolt.

Meie 2022. aasta oodatav omakapitali tootlus ROE oleks 12,3%, mis läheb kokku ka Šiauliai Panga enda eesmärkidega. Samuti vähendasime omakapitali hinda 11%-lt 10%-le. Selle tulemusena tõstsime aktsia hinna 0,8 eurolt 0,9 eurole, mille juures Šiauliai Panga aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe oleks 1,2-kordne. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 05.05.2022 kell 15:39 ning mis avaldati 05.05.2022 kell 15:39, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.