Avalehele
Šiauliai Pangal kolmandas kvartalis taas tugevad tulemused

Šiauliai Pangal kolmandas kvartalis taas tugevad tulemused

Kolmandas kvartalis kasvas Šiauliai Panga laenuportfell eelmise kvartaliga võrreldes 6,8% võrra, 2,514 miljardi euroni, mis koos madalamate rahastamiskuludega tõstis neto intressitulu rekordilise 27,9 miljoni euroni.

Samuti püsis varade kvaliteet hea, mis väljendus vaid 0,1% suuruses laenukahjumite suhtes netolaenudesse. Kolmanda kvartali puhaskasum, 16,9 miljonit eurot, ületas märkimisväärselt meie 13,9 miljoni euro suuruse ootuse ning selle tulemusena tõusis omakapitali tootlus ROE 16,1%-ni.

Šiauliai Pangal on 2022. aasta lõpuks head väljavaated

Leedu Panga andmetel kasvas kogu laenuturg 2022. aasta 9 kuuga 13,3% võrra, 25,9 miljardi euroni. Samal ajal kasvatas Šiauliai Pank oma laenuportfelli märkimisväärse 19,5% võrra, mille tulemusena suurenes panga turuosa meie andmetel 0,5 protsendipunkti võrra, 9,7%-ni. Eeldame, et Šiauliai Pank lõpetab aasta tugevalt.

Samal ajal ootame järgmisel aastal laenude väljastamise märkimisväärset aeglustumist, mis langeb ühekohalise arvuni, kuid jääb meie hinnangul endiselt positiivseks ning on kooskõlas panga enda prognoosiga (<10%). Samuti eeldame, et Šiauliai Panga netointressimarginaal kasvab mõõdukalt.

Kordame investeerimissoovitust Osta

Esmalt tõstame 2022. aasta oodatavat neto intressitulu 4% võrra, 104 miljoni euroni, peamiselt tänu paranenud netointressimarginaalile. Teiseks, vähendame 2022. aasta oodatavat riskikulu kolmandiku võrra, 5,4 miljoni euroni (varasemalt 8 miljonit eurot), peegeldades varade kvaliteeti 2022. aasta 9 kuu seisuga ja Šiauliai Panga prognoosi hoida aasta jooksul laenukahjumite suhet netolaenudesse 0,2% juures. Kolmandaks, tõstame inflatsioonikasvu tõttu tegevuskulude ootusi 2022. aastaks 7% võrra.

Kokkuvõttes suurendame 2022. aasta oodatavat puhaskasumit 9% võrra, 58,4 miljoni euroni. Säilitame oma sihthinna 0,90 eurot, mille juures Šiauliai Panga aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe oleks 1,2-kordne ning omakapitali tootlus ROE 13,7%. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.11.2022 kell 15:34 ning mis avaldati 04.11.2022 kell 15:34, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, SAB1L, Šiauliu Pank