Avalehele
Suurenenud maht aitas Linas Agrol tulemusi parandada

Suurenenud maht aitas Linas Agrol tulemusi parandada

Linas Agro 2021/22. majandusaasta teise kvartali (kalendriaasta neljas kvartal) konsolideeritud müügitulu kasvas mullusega võrreldes rohkem kui kolmveerandi võrra, 415,8 miljoni euroni, mida toetas suurenenud mahud Teravilja ja söödasegmendis (+36% võrreldes eelmise aastaga, 244,1 miljoni euroni), Toiduainetoodete segmendis (+380% võrreldes eelmise aastaga, 83 miljoni euroni) ja Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis (+164% võrreldes eelmise aastaga, 93,7 miljoni euroni).

Oluliselt kasvanud müügitulu tulemusena kasvas kulumieelne ärikasum (EBITDA) võrreldes mullusega rohkem kui 16 korra võrra, 14,4 miljoni euroni, ületades meie ootuseid peaaegu 30% võrra ja seda peamiselt tänu oodatust madalamatele tegevuskuludele.

Põllumajandustoodete hinnakasvu mõju

Põllumajandustoodete ja -teenuste segment oli perioodi jooksul ainus, mille kasum enne intresse ja makse (EBIT) oli positiivne (tõusis 15,2 miljonit eurot võrreldes mullusega, 17,5 miljoni euroni), mis tasakaalustas teiste segmentide kahjumeid. Toiduainetoodete segmendi EBIT langes 3,1 miljoni euro võrra võrreldes mullusega, -3,4 miljoni euroni, seoses kõrgete teravilja- ja energiahindadega. Põllumajandustootmise segment kannatas samuti kasvanud toodangu omahinna tõttu (langes 2,1 miljoni euro võrra võrreldes mullusega, -0,5 miljoni euroni).

Teravilja ja söödasegmendi EBIT oli mõjutatud nisu madalast kvaliteedist (mille tulemusena tuli toodang alla hinnata), ostuhindade kasvust turul ning raamatupidamislikest iseärasustest (langes 0,9 miljonit eurot võrreldes mullusega, -3,4 miljoni euroni). Positiivse märgina näeme, et teraviljakaubanduse kasumlikkus peaks majandusaasta teises pooles taastuma.

Kordame aktsiale investeerimissoovitust Osta

Tõstsime 2021/22 majandusaasta müügitulu ootuseid 11% võrra, 1708 miljoni euroni ning EBITDA 5% võrra, 57,1 miljoni euroni, kuna kasvanud brutokasumlikkus Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis rohkem kui tasakaalustab madalamat brutokasumlikkust teraviljakaubanduses. Samal ajal tõstsime 2021/22 majandusaasta oodatavat puhaskasumit kasvanud amortisatsioonikulude tõttu vaid 6% võrra, 18 miljoni euroni.

Vaatamata veidi kõrgematele ootustele, jätsime diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 1,2 eurole, mille juures Linas Agro 2021/22 majandusaasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv oleks 9,5-kordne, mis on võrreldav ettevõtte 10-aastase sama näitaja keskmisega (v.a 2018 majandusaasta). Kordame aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 16.03.2022 kell 15:03.  See avaldati 16.03.2022 kell 15:03, kuid ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.