Avalehele
Tallink alustas aastat tugevate tulemustega

Tallink alustas aastat tugevate tulemustega

Tallinki laevaliinide opereerimise müügitulu kasvas esimeses kvartalis 36,5% võrra, 124,5 miljoni euroni ning muu segmendi müügitulu enam kui kolmekordistus, 47,8 miljoni euroni. Kontserni kogu müügitulu 171,2 miljonit eurot (+61,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ületas meie ootuseid 3,6% võrra.

Samal ajal kasvasid müüdud kaupade ja teenuste kulud 16,2% võrra, 146,5 miljoni euroni. Esimese kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA oli 27,1 miljonit eurot, mis ületas oluliselt meie prognoositud 15,7 miljonit eurot. Tallink vähendas ka esimese kvartali puhaskahjumit ligi 35 miljoni euro võrra, 5,4 miljoni euroni.

Otsitakse prahtimisvõimalusi laevadele, mida põhiliinidel ei kasutata

Pärast neljandat kvartalit prognoosisime, et Tallink jätkab aastatel 2023-2025 vähemalt 3-4 prahitud laevaga. Esimese kvartali järel teatas Tallink kahest uuest pikaajalisest prahilepingust kruiisilaevale Isabelle ja Shuttle laevale Star, mis tähendab, et lähiaastatel on vähemalt neli laeva pikaajaliselt välja prahitud. Mõlemad uued lepingud on sõlmitud võimalusega laev välja osta. Arvestades reisijamahtude arengut, on ettevõtte suurenenud prahtimistegevuse üheks põhjuseks tõenäoliselt see, et Tallinkil on laevade mõistes ülevõimsus.

Tõstsime Tallinki hinnasihti

Jätsime 2023. aasta müügitulu ootused praktiliselt muutmata 856 miljoni euro tasemel. Samas prognoosime, et kulumieelne ärikasum EBITDA jõuab pandeemiaeelsele tasemele juba sel aastal. Tõstsime oma 2023. aasta EBITDA ootuse 170 miljoni euroni, mis peegeldab 19,9%-list EBITDA marginaali.

Tõstsime 2023. aasta oodatava puhaskasumi 23 miljonilt eurolt 32 miljonile eurole. Meie ootuste kohaselt kasvab kõrge marginaaliga tulu laevade prahtimisest mullusega võrreldes 26% võrra. Kõrgemad ootused võimaldavad meil tõsta aktsia hinnasihti 0,80 euroni (oli 0,75 eurot), mille juures kaupleks Tallink 7,3-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, ehk lähedal 7,2-kordsele pandeemiaeelse viie aasta keskmisele samale näitajale.

Kordasime investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.05.2023 kell 17:50 ning mis avaldati 08.05.2023 kell 17:50, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, TAL1T, Tallink