Avalehele
Tallink lõpetas 2022. aasta kasumlikult

Tallink lõpetas 2022. aasta kasumlikult

Tallinki neljanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 22% võrra, 204 miljoni euroni, mis ületas meie ootuseid 4% võrra. Ettevõtte põhitegevus jätkas taastumist ning lisaks kasvasid tulud prahtimistegevusest aastaga 156% võrra, 32 miljoni euroni.

Neljanda kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA kahekordistus võrreldes eelmise aastaga, 50 miljoni euroni, ületades meie ootuseid tervelt 42% võrra. Oodatust suurem EBITDA tulenes osaliselt tugevast piletimüügist, kuid alahindasime ka prahtimistegevuse kasumlikkust. Kvartali puhaskasum 17 miljonit eurot ületas tunduvalt meie 1 miljoni euro suurust prognoosi.

Kasumlik prahtimistegevus

Tallinki muud tulud (korrigeerituna segmentidevahelise müügiga) kasvasid mullusega võrreldes 88% võrra, 51 miljoni euroni, samas kui segmendi tulem (kasum enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse) kasvas rohkem kui kaks korda, 14,6 miljoni euroni, näidates tugevat 27,8%-list marginaali. Kuigi kontserni muude tulude ja kasumi hulgas on ka Burger Kingi restoranide, hotellide ja veebipoodide tulemused, usume, et suurema osa segmendi kasumist moodustas laevade prahtimisest tulenev kasum. Kuigi prahtimislepingute tingimused on konfidentsiaalsed, võib oletada, et neljandas kvartalis teenitud 31,6 miljoni euro suuruse prahtimistulu juures oli kasumlikkus märkimisväärne.

Tõstsime aktsia hinnasihti

Tõstsime Tallinki 2023. aasta oodatavat müügitulu 851 miljoni euroni (oli 812 miljonit eurot). Samal ajal ootame 895-948 miljoni euro suurust müügitulu aastatel 2024-2025. Prognoosime, et kulumieelne ärikasum EBITDA kasvab 2023. aastal 20% võrra, 163 miljoni euroni, kuna kõrge marginaaliga prahtimislepingud võimaldavad meie hinnangul ka madalhooajal tugevaid tulemusi saavutada.

Meie 2024-2025. aastate dividendiootused on vastavalt 0,02 eurot aktsia kohta ning 0,03 eurot aktsia kohta, mis tähendaks dividenditootlust 3,5% ja 5,2%. Tõstsime Tallinki aktsia hinnasihi 0,75 eurole (varasemalt 0,70 eurot), mille kohaselt kaupleks aktsia 7,7-kordse 2023. aasta ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures. Kordasime investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.03.2023 kell 16:21 ning mis avaldati 08.03.2023 kell 16:21, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.