Avalehele
Tallinna Kaubamaja brutomarginaal oli kõrgeim alates 1997. aastast

Tallinna Kaubamaja brutomarginaal oli kõrgeim alates 1997. aastast

Tallinna Kaubamaja kolmanda kvartali müügitulu ületas meie ootusi 2% ning eelmise aasta sama perioodi müügitulu 6%. Sellele aitasid kaasa kõrge võrreldavate kaupluste müügitulu, jätkuv e-poodide edukas laienemine ning tugev autoturg. Tarbijate kindlustustundele viitavad ka saavutatud marginaalid. Tallinna Kaubamaja grupi brutomarginaal kasvas 24,8%-lt 26,8%-le, võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Saavutatud brutokasum (55,3 miljonit eurot) ja kulumieelne kasum EBITDA (23,4 miljonit eurot) olid ettevõtte ajaloo kõrgeimad.

Rekordiline brutokasum ületab isegi eelmist jõuluhooaega

Märkimisväärne kasumi kasv oli suuresti tingitud brutomarginaali kasvust. Meie arvutuste kohaselt kasvasid ettevõtte tegevuskulud, sealhulgas rendi- ja tööjõukulud, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6%. Seetõttu jäid nii EBITDA marginaal kui ka jooksva 12 kuu korrigeeritud EBITDA alla 2017.-2019. aastate korrigeeritud EBITDA-le. Kuid samal ajal kui kulude kasv enam-vähem vastas meie ootustele, siis saavutatud EBITDA ületas ootusi 25% ehk 4,6 miljoni euro võrra. Puhaskasumi kasv ületas meie ootusi samuti 4,6 miljoni euro võrra, kuna EBITDA reast allolevad kulud meile üllatusi ei valmistanud.

2021. aastat on lähitulevikus raske ületada

Tänu väga tugevatele kolmanda kvartali tulemustele ning toetavale keskkonnale, tõstsime 2021. aasta käibeootusi 2%, 824 miljonile eurole (oli 808 miljonit eurot) ja EBITDA ootusi 5,8 miljoni euro võrra, 80,2 miljonile eurole. Muudatused eeldavad, et meie neljanda kvartali EBITDA ootuseks on 23 miljonit eurot. Samuti tõstsime 2022. ja 2023. aastaks oma intressi- ja tulumaksueelse kasumi EBIT-i ootusi vastavalt 3 ja 4 miljoni euro võrra, kuid jätsime pikemas vaates äritegevuse rahavoo ootused samaks. Samal ajal tõstsime 2021. aastaks veidi investeeringute ootusi. Eelneva tulemusena tõstsime Tallinna Kaubamaja hinnasihi 10,3 eurole (oli 10 eurot). Selliste eelduste kohaselt oleks EV/EBITDA suhtarv 2022.-2023. aastateks 8-9-kordne, sama perioodi P/E suhtarv 17-18-kordne ning dividendi tootlus 6-7%. Eeltoodud näitajad on sarnased ettevõtte samade näitajate ajaloolistele keskmistele, mistõttu säilitasime Tallinna Kaubamaja aktsiale Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 25.10.2021 kell 18:48 ning mis avaldati 25.10.2021 kell 18:48, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.