Avalehele
Tallinna Kaubamaja Q4 tulemused

Tallinna Kaubamaja Q4 tulemused

Tallinna Kaubamaja kvartalikäive kasvas koos brutomarginaaliga

Tallinna Kaubamaja neljandas kvartalis 4.2% kasvanud käive ületas meie ootusi 0.3%, samas kui EUR 15m suurune kulumieelne ärikasum EBITDA oli EUR 0.5m (3.9%) üle meie ootuste. Suurima positiivse üllatuse tõi meie jaoks Kaubamajade segment, kus peale kolme kvartalit käibe langust käive kasvas 1.8% eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Kuna 2018 esimeses kolmes kvartalis brutomarginaal langes, siis ootasime brutomarginaali langust ka neljandas kvartalis. Neljanda kvartali brutomarginaali kasv 26.8%-lt 27.2%-le oli peamine põhjus, miks EBITDA oli üle meie ootuste.

Kaubamajade segment ületas ootusi

Segmentide lõikes Kaubamajade segmendi käive ületas meie ootusi kõige rohkem, samas kui ülejäänud segmentide käive vastas meie ootustele. Tänu õnnestunud jõulumüügile ja viimaste aastate edukaimale Osturalli kampaaniale, kasvas Kaubamajade segmendi EBITDA 24% (EUR 0.6m) võrreldes 2017 neljanda kvartaliga. Lisaks opereeris segment ühe vähema I.L.U. poega, mille võrra olid kulud väiksemad. Kaubamaja Grupp hindas üle ka oma kinnisvara, mille tulemusena kasumiaruandes kajastati EUR 0.2m kinnisvara väärtuse tõusu ning bilansi ümberhindluste reservis veel EUR 15.3m võrra kinnisvaraväärtuse tõusu.

2019 ootame väikest EBITDA langust

Kuni kolme uue autokeskuse valmimiseni käesoleva aasta teisel poolaastal, sõltub Kaubamaja Grupi 2019 esimese poolaasta käive peamiselt olemasolevate pindade orgaanilisest kasvust. Seetõttu ootame käibe kasvu peamiselt teisel poolaastal, 2019 käibekasvuks ootame 4.6%, mis jääb alla 5.4% keskmisele käibekasvule aastatel 2011-2018. Kasvavate kulude tõttu ootame, et 2019 EBITDA langeb EUR 49.8m-le 2018 aasta EUR 50.7m-lt. Ootame, et 2020 aastal langeb EBITDA EUR 45.6m-ni. Kuna neljanda kvartali tulemused olid meie ootuste lähedal ja tulevikuootustesse me olulisi korrektsioone ei teinud, siis jätsime grupi aktsia hinnasihi EUR 9.3-le ning säilitasime aktsiale Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 29.01.2019 kell 09.25, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.