Avalehele
Tallinna Sadama kaubavedu kasvab, reisijate mahud püsivad stabiilsena

Tallinna Sadama kaubavedu kasvab, reisijate mahud püsivad stabiilsena

Tallinna Sadam andis teada 1% reisijate hulga langusest ja 2% kaubamahu tõusust neljandas kvartalis. Tallinnast väljuvad reisiliinid on saavutanud oma küpsuse ja 2018 reisijate hulgad seetõttu eelneva aastaga eriti ei muutunud. Küll on üle maailma ja ka Läänemerel kasvamas kruiisiturism, mille tõttu Tallinna Sadama kruiisituristide arv kasvas 2018. aastal 13%. Kaubamaht kasvas peamiselt 2017. aasta vedellasti segmendi madala baasi tõttu. Vedellasti veomahud kasvasid 2018. aastal 18.6% peamiselt tänu lühiajalistele lepingutele. Veeremi maht kasvas tänu kasvavale regionaalsele kaubavahetusele 5.5% 2018. aastal, kuid puistlasti (-5.7%) ja konteinerite veod (-1.4%) langesid.

Ootame veeremi ja konteinerite mahtude kasvu

2019. aastal ootame reisijate veos jätkuvat kasvu kruiisituristide hulgas, kuid püsivatelt laevaliinidelt me kasvu ei oota. Ootame, et reisijate maht kasvab sel aastal kokku 1% eelmise aastaga võrreldes. Kuna meie hinnangul saavutati vedellasti mahu kasv eelmisel aastal peamiselt tänu lühiajalistele lepingutele, mille kordumist me 2019. aastal ei oota, siis ootame, et vedellasti maht kahaneb 2018. aasta 8.8 milj tonnilt 7.5 miljoni tonnini. Vedellasti mahu languse korvab meie hinnangul osaliselt kasv veeremi ja konteinerite mahtudes, mille tõttu ootame Tallinna Sadama 2019. aasta kaubamahtudelt kokku 4% langust.

Kordame EUR 2.3 hinnasihti ja Osta soovitust

Tegime seoses avaldatud kaubamahtudega 2018 ja 2019 kulumieelse ärikasumi EBITDA ootustesse väiksemaid muudatusi. Tallinna Sadama 2018 käibeks ootame EUR 131m ja EBITDA-ks EUR 73m. 2019 ootame Tallinna Sadamalt kaubamahtude languse tõttu EBITDA kahanemist EUR 71.7m-ni, kuid puhaskasumi tõusu EUR 41m-ni, kuna ootame tulumaksukohustuse vähenemist. Meie ootuste järgi kaupleb Tallinna Sadama aktsia 13x 2019 hinna/kasumi suhtarvu P/E juures ja meie dividendiootuste järgi on Tallinna Sadama dividenditootluseks 5.6%. Jätsime peale reisijate-ja kaubaveomahtude avaldamist Tallinna Sadama aktsia hinnasihi EUR 2.3-le ning säilitasime Osta soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 21.01.2019 kell 17.12, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.