Avalehele
Tallinna Sadama reisisadamate segment näitas tugevat kasvutrendi

Tallinna Sadama reisisadamate segment näitas tugevat kasvutrendi

Tallinna Sadama kolme kuu reisijate arv näitas esimeses kvartalis jõudsat kasvu (+54,7% võrreldes mullusega), peamiselt tänu kiirele taastumisele Tallinn-Helsingi liinil, mis moodustas ligi 91% esimese kvartali reisijate arvu kasvust. Müügitulu kasvas aastaga 6,1% võrra, 28,4 miljoni euroni ja ületas meie ootuseid 3,4% võrra.

Positiivsed tulemused kõigis segmentides, v.a. kaubasadamate segment (mida mõjutas kaubamahtude järsk 30,6%-line langus), tasakaalustasid sanktsioonide negatiivset mõju ning kulumieelne ärikasum EBITDA püsis mullusega võrreldes pea muutumatuna, 13,6 miljoni euro tasemel.

Taastuv reisijate arv kompenseerib Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju

Meie ootuste kohaselt taastub 2023. aastal reisijate arv mullusega võrreldes 25% võrra, millele järgnevad 11%-line kasv 2024. aastal ja 7%-line kasv 2025. aastal, jõudes 97%-ni pandeemiaeelsest tasemest (10,3 miljonit reisijat). Sellest tulenevalt usume, et Tallinna Sadama tulud jätkavad jätkusuutlikku kasvu, hoides samal ajal EBITDA marginaali stabiilsena kõrgemate tegevuskulude ja langenud kaubamahtude keskkonnas.

Samal ajal prognoosime, et kaubamahud vähenevad 2023. aastal 16% võrra, naastes tagasihoidlikule 2%-lisele kasvule 2024-2025. aastatel. Kuna 2022. aastal lisandusid sanktsioonid Venemaa ja Valgevene kaupadele järk järguliselt, siis eeldame, et kogu negatiivne mõju avaldub 2023. aasta jooksul. Meie ootuste kohaselt langevad kaubasadamate segmendi tulud 2023. aastal täiendavalt 3,8 miljoni euro võrra (võrreldes mullusega), samas kui prognoosime segmendi EBITDA langust 2,2 miljoni euro võrra.

Ootame selgust tuleviku osas

Tasakaaluna vähenenud kaubamahtude ja suurenenud reisijate arvu vahel, jätsime 2023. aasta müügitulu ja kulumieelse ärikasumi EBITDA ootused samale tasemele, ehk vastavalt 124 miljonile eurole ja 57 miljonile eurole. Samuti jätsime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,5 eurole, mille kohaselt kaupleks aktsia 9,4-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi EBITDA (EV/EBITDA) suhte juures. See on veidi alla viimase viia aasta keskmise 10,2-kordse sama näitaja väärtuse.

Analüüsi koostamise hetkel hindas turg Tallinna Sadama aktsiat 9-kordse 2023. aasta oodatava EV/EBITDA suhte juures, mis meie arvates peegeldab riske seoses nõrgenenud makrokeskkonna ja geopoliitilise olukorraga, millega ettevõte silmitsi seisab. Jätkame Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 14.06.2023 kell 18:01 ning mis avaldati 14.06.2023 kell 18:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.